Noslēdzies Rīgas pilsētas pašvaldības Jauniešu iniciatīvu projekts “Talantu šovs”

10.novembrī Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā (turpmāk tekstā – RTPV) krāšņi noslēdzās projekta „Talantu šovs” aktivitātes ar gala prezentācijām skolas aktu zālē. 10 talantīgi, aktīvi un līdzdarboties varoši jaunieši, izturējuši iepriekšēju gatavošanos un atlasi kursu ietvaros, piedalījās skolas fināla pasākumā ar saviem radošajiem darbiem “Mana pasaule”. Radošais darbs nozīmēja gan teksta izveidi, gan vizuālo noformējumu prezentācijas vai video formā, gan publisku uzstāšanos. Jaunieši akcentēja gan sev dziļi personiskus, gan sabiedriski aktuālus jautājumus; pārsteidza un aizkustināja žūriju un skolasbiedrus ar drosmi, sirsnību, labu izpildījumu.

Lai dotais pasākums varētu notikt, projekta komanda gatavoties tam sāka jau pavasarī. Aprīlī tika plānota projekta norise un rakstīts pieteikums. Maijā tika iesniegti projekta dokumenti Rīgas pilsētas pašvaldības Jauniešu iniciatīvu projekta konkursā līdzfinansējuma saņemšanai, projekta koordinatore Agnese klātienē konkursa komisijai prezentēja projekta ideju, ieguva akceptu un noslēdza līgumu par projekta īstenošanu. Jūnijā RTPV komanda veica plānošanas darbus, lai septembrī varētu raitāk uzsākt iniciatīvas īstenošanu.

Visu septembra mēnesi notika darbu rakstīšana – skolas izglītojamie latviešu valodas un literatūras mācību stundu laikā rakstīja literāru sacerējumu “Mana pasaule”. Literārā darba veids, žanrs, forma un izteiksmes līdzekļi bija autora brīva izvēle. Iesaistījās 1., 2. un 3.kursu izglītojamie. Gatavie darbi tika prezentēti klasē un nodoti latviešu valodas un literatūras skolotājām un projekta darba grupai izvērtēšanai. Pēc labāko un interesantāko darbu atlases, sekoja finālistu papildus gatavošanās, lai rezultētos ar uzstāšanos skolas aktu zālē pasākumā „Talantu šovs”, kur kā skatītāji piedalījās visi ieinteresētie skolas izglītojamie, pedagogi un darbinieki.

Paldies finālistiem, kas ļāva ielūkoties savā pasaulē un paldies projekta komandai, kas noorganizēja šādu pasākumu.

Aktivitāte tika organizēta projekta „Talantu šovs” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments.