LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLOMĒŠANAS DIENAS SVĒTKU KONCERTS!

Maza mana tēvuzeme
Divu roku platumā.
Mīļa mana tēvuzeme
Divu roku siltumā.

Dziļa mana tēvuzeme
Visa mūža garumā.
(Knuts Skujenieks)

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLOMĒŠANAS DIENAS
SVĒTKU KONCERTS
17.NOVEMBRĪ SKOLAS AKTU ZĀLĒ PLKST.13.00

Ierodamies svētku tērpos!