Kvalifikācijas prakses norise.

2022.gada 31.oktobrī mūsu skolas 3.R un 3.D kursa izglītojamie ir devušies praksē uz dažādiem Latvijas uzņēmumiem. Praktikantiem tā ir pirmā praktiskā pieredze, darbojoties pie darba devējiem kopš mācību uzsākšanas Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā.

Prakses laikā viņi apgūst moduli PB5 „Prakse komercdabībā”. Praktikanti iepazīstas ar prakses uzņēmumu, tā vēsturi, darba drošības noteikumiem, darba organizāciju, apgūst praktiskās iemaņas darbā ar biroja tehniku, līdzdarbojas tirgzinību pasākumu organizēšanā, kā arī piedalās preču un pakalpojumu iepirkšanas un pārdošanas procesos. Prakses laikā izglītojamajiem ir iespēja lietot uzņēmumu komunikācijas līdzekļus un iepazīties ar dažādām datubāzēm, kuras lieto uzņēmuma darbības nodrošināšanai.

Prakses laikā apgūt praktiskās iemaņas palīdz prakses vadītājas Iveta Dūmiņa un Guna Krišjāne-Kalvāne. Efektīvas prakses organizēšanā skola sadarbojas ar Latvijas Darba devēju konfederāciju un nākotnes prakses platformu eDY365.

Noskaidrosim, ko paši praktikanti domā par praksi.

Katrīna Volkova, 3.D kursa praktikante: „Praksi strādāju viesnīcā Pullman Riga Old Town. Tur ir draudzīgs un atsaucīgs kolektīvs. Ļoti skaists viesnīcas interjers, kas ik pa laikam mainās, lai apmeklētājiem tas neapniktu. Man patīk, ka prakses laikā mainās mani ikdienas pienākumi.”

Raivo Stūriņš, 3.D kursa praktikants: „Mans prakses vadītājs uzņēmumā ir ļoti saprotošs un pretimnākošs. Mani kolēģi ir ļoti izglītoti un strādīgi, jo uzņēmums ir nopietns un ar lieliem mērķiem. Es ļoti novērtēju, ka cilvēki šajā uzņēmumā mani ļoti silti uzņēma un ātri pieņēma kolektīvā.”

Beāte Vaska, 3.D kursa praktikante: „Mana prakses vieta ir pie saimnieciskā darba veicēja Jāņa Lapsas. Man ļoti patīk iet praksē, jo var iemācīties daudz ko jaunu. Ja ir kādi neskaidri jautājumi, tad vienmēr palīdz un atbild uz jautājumiem. Kā arī ir iespējams apgūt dažādas tēmas no dažādiem skatu punktiem.”

Aigars Grāvītis, 3.D kursa praktikants: „Prakse strādāju SIA „Circle K Latvia”. Esmu ļoti apmierināts ar savu prakses vietu. Gan prakses vadītājs, gan kolēģi ir ļoti atsaucīgi un izpalīdzīgi. Šis uzņēmums man dod ļoti labu iespēju strādāt ar dažādiem klientiem un palīdzēt viņiem risināt klientu problēmas.”

Monika Klingensteina, 3.D kursa praktikante: „Dodos praksē uz SIA „Circle K Latvia”. Man patīk, ka ir iespēja mācīties jaunas lietas, kuras iepriekš nezināju. Man patīk, ka es iegūstu darbinieku atlaides.  Man patika doties uz galveno biroju.”

Letīcija Majorova, 3.D kursa praktikante: „Es esmu ļoti apmierināta ar savu prakses vietu. Iemācos daudz jaunas lietas un iegūstu jaunu pieredzi. Brīžiem saskaros ar grūtībām, bet prakses vadītājs vienmēr visu paskaidro un visu ir iespējams pareizi izpildīt. Uzņēmumā SIA „Malejas” darbinieki ir atsaucīgi un izpalīdzīgi, ļoti pozitīvi izturas pret praktikantiem.”

 

3.D kursa praktikanti, apmeklējot prakses konsultācijas skolā.