Supervīzija RTPV pedagogiem

2022.gada 22.novembrī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogiem tika noorganizēta supervīzija „Emocionālā vardarbība skolas un interneta vidē”. Pasākums notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Santa Frīdmane: „Supervīzija bija patīkami un interesanti pavadītas 3 stundas. Atziņa, ka līdzīgas grūtības un konflikti ir arī citiem un ka citiem tā situācija ir vēl sarežģītāka, sniedz atvieglojuma sajūtu.”

Sandra Šimkevica: „Bija patīkami pabūt kopā ar kolēģiem, izrunāt sasāpējušās problēmas.”

Tatjana „Džugleja: „Atbalsta pasākums bija vērtīgs un man ļoti patika. Supervizore deva padomus, kā atpazīt emocionālo vardarbību, kā arī praktiskus ieteikumus par rīcību attiecīgā situācijā. Kopējā sarunā izkristalizējās vispārzināma atziņa, kam ikdienas steigā bieži nepievēršam uzmanību ne paši, ne apkārtējie – pedagogs ir vērtība.”

Irina Pučkova: „Bija interesanti, noderīgi, uzzināju jaunu informāciju. Bija laba vadītāja, kas prata veiksmīgi noorganizēt grupas aktivitāti.”