Sarunu pēcpusdiena sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību.

Rīgas Tirdzniecības Profesionālās vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Mārīte Gerharde, 3.K kursa izglītojamā Megija Aigare un 2.F kursa izglītojamais Markuss Kirils Ustenko piedalījās sarunu pēcpusdienā.