Dalība seminārā par starptautisko partnerību loģistikā – jaunas iespējas profesionālajai izglītībai un apmācībai

2022.gada 22.novembrī skolas profesionālās izglītības pedagogi Aleksandrs Krūze-Bogdanovs un Igors Suhoverhovs, direktores vietniece mācību darbā Ieva Gūtmane un DVB mācību un prakses metodiķe Guna Krišjāne-Kalvāne piedalījās Valsts izglītības satura centra organizētajā seminārā par Intrreg Centrālās Baltijas jūras reģiona projekta „FinLat-Logic” darba vidē balstītu mācību programmu saskaņošanu loģistikas profesionālās izglītības programmās, īstenojot pārrobežu darba vidē balstītas mācības Latvijā un Somijā.

Semināra laikā pieredzē par darba vidē balstītu mācību organizēšanu dalījās Hanna-Kaisa Desavelle, projektu vadītāja un Winnova un Teppo Lundell vecākais docētājs no Satakuntas Lietišķo zinātņu universitātes. Māra Birze no Liepājas Valsts tehnikuma un Tuula Raukola no Winnovas stāstīja par darba vidē balstītām mācībām pārrobežas projektā, programmu saskaņošanas iespējām un darba vidē balstītu mācību dalībnieku pieredzi. Tās ir vērtīgas zināšanas, kas noder skolas mācību darba organizēšanā un loģistikas prasmju apguvē. Seminārā bija iespēja uzzināt arī jaunāko informāciju par inovatīviem un digitāliem risinājumiem loģistikas nozarē.

 

Ieskats semināra norisē. Skolas pedagogi saņem profesionālās pilnveides apliecības.

Informāciju sagatavoja DVB mācību un prakses nodaļas metodiķe, pedagoģe Guna Krišjāne-Kalvāne.