Izglītības programmas „Telemehānika un loģistika” pedagogu, skolas administrācijas, darba devēju pārstāvju un skolas konventa tikšanās

22.gada 6.decembrī plkst. 17:30 Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika sanāksme, kuras ietvaros tikās skolas administrācijas pārstāvji, profesionālo priekšmetu skolotāji, darba devēju pārstāvji un skolas konvents. Tikšanās mērķis bija  pārrunāt telemehānikas un loģistikas izglītības programmas tālāko attīstību, sadarbības iespējas ar darba devējiem, darba vidē balstītu mācību un kvalifikācijas prakšu organizāciju šajā mācību gadā.

Sanāksmē piedalījās un pieredzē dalījās SIA „Rimi Latvia” pārstāve Gita Eihe, SIA „Do It” pārstāvji Tija Stirna un Lauris Strautmanis, SIA „INSIGN” pārstāve Dagnija Ašenkampfa, SIA „EKL/S” izpilddirektors Valērijs Lappo, SIA „Jaunpaule” izpilddirektore Sarmīte Jaunpaule un Latvijas Darba devēju konfederācijas Rīgas reģiona koordinators Linards Zvaigzne. Attālināti sanāksmē piedalījās skolas konventa pārstāvji Sandra Upīte (Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas speciāliste – eksperte), Agris Ozoliņš (AS „Via 3L Latvia” valdes loceklis), Edgars Vaišļa (SIA „Watermelon” valdes loceklis, kā arī LR Izglītības ministrijas profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte Alla Imanta.

Tikšanās laikā dalībnieki iepazinās ar loģistikas darbinieka kvalifikācijas ieguves mācību programmu un tajā iekļautajiem moduļiem, pārrunāja efektīva mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo palīglīdzekļu un inventāru nodrošinājumu, kā arī nepieciešamās simulācijas programmas un IT lietojumprogrammas, kuru izmantošana mācību procesā pietuvinātu skolā apgūstamās teorētiskās zināšanas reālai loģistikas darbinieka ikdienai uzņēmumos. Sanāksmes laikā tika diskutēts par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar  loģistikas darbinieka kvalifikācijas iegūšanu, tajā skaitā par meistarklašu un mācību ekskursiju rīkošanu uz uzņēmumu noliktavām, kā arī DVB mācību un kvalifikācijas prakšu organizēšanas iespējām uzņēmumos.

Paldies darba devējiem, LDDK pārstāvim un konventa pārstāvjiem par atsaucību un aktīvu iesaisti Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas mācību procesa uzlabošanā! Strādājot kopā, mums izdosies!

 

Sanāksmes dalībnieki – SIA „ACK Konsultācijas” projektu vadītāja Svetlana Valdmane, SIA „Do It” pārstāvji Lauris Strautmanis un Tija Stirna, RTPV direktores vietniece mācību darbā Ieva Gūtmane, RTPV direktore Inita Safronova, RTPV pedagogi Aleksandrs Krūze-Bogdanovs un Eduards Fedčuks, SIA „INSIGN”pārstāve Dagnija Ašenkampfa, RTPV DVB mācību un prakses metodiķe Guna Krišjāne-Kalvāne.

Informāciju sagatavoja DVB mācību un prakses metodiķe Guna Krišjāne-Kalvāne.