Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ERASMUS+ projekta ietvaros uzņem praktikantes no Igaunijas

No 2022.gada 14.novembra līdz 9.decembrim ERASMUS+ projekta ”Increasing the competitivenss of students and personnel of Ida – Virumaa Vocational Education Center” Nr. 2020-EE01-KA102-077743 ietvaros Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas prakses daļa sadarbībā ar Grand Hotel Kempinski Riga nodrošināja mācību praksi Ida-Virumaa Vocational Education Centre (Igaunija) 3.kursa izglītojamajām Polinai Gubatsjovai un Erikai Bahman, kas iegūst konditora kvalifikāciju.

Mācību prakses laikā praktikantes Polina un Erika apguva praktiskās iemaņas konditora darbā Grand Hotel Kempinski Riga viesnīcas konditorejā. Saskaņā ar prakses mērķi un uzdevumiem,  viņas mācījās cept dažādus miltu un maizes izstrādājumus – maizi, smalkmaizītes, kūkas un citus konditorejas izstrādājumus, kā arī apguva komunikācijas prasmes gan sadarbojoties ar kolēģiem, gan apkalpojot viesnīcas klientus. Prakses vadītājs uzņēmumā bija viesnīcas galvenais šefpavārs David Darnbrgough, bet mentore bija RTPV projektu vadītāja Ieva Eglīte.

Grand Hotel Kempinski Riga personāla atlases speciāliste Loreta Osīte abām praktikantēm velta atzinīgus vārdus: „Esam gandarīti par praktikantu Polinas un Erikas veikto darbu prakses laikā. Praktikantes izpildīja uzticētos pienākumus apzinīgi, izrādot interesi par konditora profesiju.”

Attēlos: Praktikantes Erika un Polina savā prakses vietā Grand Hotel Kempinski Riga viesnīcas konditorejā.

Informāciju sagatavoja DVB mācību un prakses nodaļas metodiķe, pedagoģe Guna Krišjāne-Kalvāne.