RTPV BIZNESA IDEJU UN BIZNESA PLĀNU KONKURSS

2023.gada 24.janvārī notika RTPV Biznesa ideju un biznesa plānu konkurss “Biznesa pasaule”. Konkursā piedalījās 5 audzēkņi – 2 audzēkņi pārstāvēja skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) un 3 audzēkņi prezentēja savus biznesa plānus.  Konkursantu biznesa idejas un uzstāšanos vērtēja izglītības metodiķe Baiba Priekule, DVB mācību un mācību prakšu nodaļas metodiķe Guna Krišjāne-Kalvāne un grāmatvedis, finanšu eksperts Jānis Klauze.

Konkursa rezultāti:

Biznesa plānu konkurss:

  1. vietaDiāna Okuņeva (4.R kurss)
  2. vietaVlada Socka (4.R kurss)
  3. vietaRita Kolodinska (4.F kurss)

Biznesa ideju konkurss (SMU):

SMU “Riga Agency” (Mārcis Gailītis un Lauris Vanaģelis, 2.N kurss) – Grand Prix balva par darbību biznesa vidē

Mārcis Gailītis un Lauris Vanaģelis (2.N kurss) prezentē savu biznesa ideju

 

Rita Kolodinska (4.F kurss) un viņas plānotā viesu māja

 

Diāna Okuņeva (4.R kurss) stāsta par SIA “LAVY”

 

Vlada Socka (4.R kurss) un viņas SIA “Knopka”

 

Liels paldies visiem konkursantiem par dalību un drosmi, žūrijas komisijai par veltīto laiku un vērtēšanu!

Liels paldies biznesa plānu vadītājām Ilutai Moldanei-Greiškanei un Inesei Kalnmeierei, SMU mentorei Ilzei Pirktiņai un skolas administrācijai par atbalstu konkursa organizēšanā!

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Tatjana Džugleja