Supervīzija RTPV pedagogiem

2023.gada 7.februārī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogiem notika supervīzija „Kā strādāt ar riska grupas izglītojamajiem un to vecākiem?”

Pedagogi grupā izrunāja praktiskus, teorētiskus, emocionālus, ētiskus u.c. sava darba aspektus, akcentējot profesionālās dzīves pieredzes daudzveidību. Tā bija iespēja būt ar sevi un saviem kolēģiem, daloties ar domām, jūtām veicināt savstarpējo sapratni un sadarbību kopēja mērķa sasniegšanai.

Pasākums notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.