Profesionālās meistarības konkurss “Mūsdienu klientu apkalpošana”

2023.gada 7.februārī notika RTPV profesionālās meistarības konkurss klientu apkalpošanas speciālistiem “Mūsdienu klientu apkalpošana”. Konkursā piedalījās izglītojamie no 1.K kursa – Liene Elīna Skulte, Loreta Kate Kampus, Gundars Daukste; no 2.K kursa – Sanija Andersone, Anna Preciniece, Rinalds Vāvere; no 3.K kursa – Megija Aigare, Agnija Sirvide, Endija Ramona Roska.

Konkursantiem bija jāveic trīs uzdevumi: tests Kahoot platformā par klientu apkalpošanas nozari, uzdevums par ergonomiku – telpas iekārtojuma nepilnībām un iespējamiem uzlabojumiem, problēmsituāciijas risināšana.

Konkursa žūrijas sastāvā bija: Baiba Priekule – RTPV metodiķe, Guna Krišjāne-Kalvāne – DVB mācību un mācību prakšu nodaļas metodiķe, Anna Pušpure – Loģistikas un telemehānikas, komerczinību (reklāmas pakalpojumu), administratīvo un sekretāru pakalpojumu izglītības programmu nodaļas metodiķe, Iluta Moldane-Greiškane – profesionālās izglītības skolotāja, Svetlana Valdmane – profesionālās izglītības skolotāja un Mārcis Plūme – profesionālās izglītības skolotājs.

Konkursantu 1.un 2.uzdevumos iegūtie rezultāti tika vērtēti individuāli, savukārt 3.uzdevuma izpildi žūrija vērtēja kā komandas darbu kursa ietvaros.

Individuālo sniegumu rezultāti:

  1. vieta – Anna Preciniece (2.K kurss) un Rinalds Vāvere (2.K kurss)
  2. vieta – Liene Elīna Skulte (1.K kurss)
  3. vieta – Loreta Kate Kampus (1.K kurss) un Endija Ramona Roska (3.K kurss)

Komandu darba rezultāti:

  1. vieta – 2.K kurss
  2. vieta – 3.K kurss
  3. vieta – 1.K kurss

Konkursanti pilda Kahoot testu

 

1.K kursa komanda mierina klientu pārtikas veikalā

 

2.K kursa komanda komunicē ar ļoti neapmierinātu klienti 5 zvaigžņu viesnīcā

 

3.K kursa komanda risina problēmu Namu pārvaldē

 

Liels paldies visiem konkursantiem par dalību konkursā!

Liels paldies žūrijas pārstāvjiem un skolotājai Santai Frīdmanei par ieguldīto darbu, liels paldies direktores vietniecei mācību darbā Ievai Gūtmanei par atbalstu!

Profesionālo mācību priekšmetu metodiskās komisijas vadītāja Tatjana Džugleja