Dalība konkursā “Klientu apkalpošanas speciālists 2023”

                    2023. gada 22. februārī mūsu skolas audzēkņi Rinalds Vāvere (2.K), Anna Preciniece (2.K) un Endija Ramona Roska  (3.K) piedalījās profesionālās meistarības konkursā „Klientu apkalpošanas speciālists 2023”, ko organizēja Valmieras Tehnikums. Konkursa dalībniekiem bija iespēja parādīt savas zināšanas un prasmes klientu apkalpošanas jomā gan piedaloties viktorīnā, gan risinot reālas problēmsituācijas saskarsmē ar klientiem.

                    Konkursa dalībnieki ieguva 4.vietu un saņēma veicināšanas  balvas un Pateicības rakstu.

Endija Ramona, Rinalds un Anna piedalās konkursā „Klientu apkalpošanas speciālists 2023”

 

 

Mūsu konkursanti Valmieras Tehnikuma telpās

Sagatavoja profesionālās izglītības skolotāja Santa Frīdmane