“Eiropas Rakstnieku diena” RTPV

27.martā Eiropas Komisija (EK) ir uzsākusi jaunu iniciatīvu “Eiropas Rakstnieku diena”, lai veicinātu interesi par grāmatu lasīšanu, īpaši jauniešu vidū, kā arī atklātu Eiropas valodu un literatūras daudzveidību. Turpmāk tā notiks katru gadu marta pēdējā pirmdienā. 

Iniciatīva izveidota, lai atklātu skolēniem, ka literatūra var būt viens no veidiem, lai iepazītu Eiropas kultūras bagātību, kā arī veicinātu personisko izaugsmi un iesaisti sociālajos procesos. Eiropas Rakstnieku dienā skolas visā Eiropas Savienībā tika aicinātas organizēt lasīšanas nodarbības.

Arī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījās izsludinātajā aktivitātē. Latviešu valodas un literatūras stundās pie skolotājas Sandras Šimkēvičas 3.L, 3.R un 3.D kurss lasīja dažādu autoru darbus un stāstīja par rakstniekiem. Mācību priekšmetā “Valodas kultūras izpratne un izpausmes” pie skolotājas Ilutas Moldanes-Greiškanes 3.K un 3.R kurss apvienoja dzejoļu lasīšanu ar tintes krāsu pludināšanu, lai ne tikai atspoguļotu savas tā brīža izjūtas, bet arī paspilgtinātu izvēlētā dzejoļa iespaidu. Aktivitātes laikā tapušās ilustrācijas apskatāmas 2.stāva gaitenī.

Skolas bibliotēkā, 2.stāva gaitenī un IT punktā tika atskaņoti video ieraksti, kuros aktieri vai paši autori lasīja dzeju vai prozas darbus. Bibliotēkā tika atskaņotas Annas Sakses “Pasakas par ziediem”, 2.st. gaitenī un IT punktā – dažādu autoru darbi. Bibliotēkas lasītavā bija arī iespēja izlasīto vai noklausīto pasaku katram pašam ilustrēt. Aktivitātes laikā tapušie ziedu zīmējumi apskatāmi bibliotēkā.