AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS 2022./2023. m.g. APRĪLIM