RTPV izglītojamie ieguva 1. un 3. vietu konkursā “Learn, know, do, can, show”

2023.gada 30.martā divi RTPV izglītojamie piedalījās 2. starptautiskajā profesionālās izglītības studentu konkursā “Learn, know, do, can, show”, ko organizēja Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums. Konkursā varēja piedalīties profesionālo skolu audzēkņi no Latvijas un ārvalstīm. Dalībnieku vecumam bija jābūt no 16 līdz 23 gadiem.

Esam priecīgi un lepni par iegūto 1. un 3. vietu kategorijā “Komercdarbinieks”. Jaunieši konkursa uzdevumus veica komandās pa divi, kur tika miksēti izglītojamie no dažādām Latvijas un Somijas profesionālās izglītības iestādēm. Darba un saziņas valoda visa konkursa laikā bija angļu.

Apsveicam 2.N kursa izglītojamo Mārci Gailīti ar iegūto 1.vietu un 3.R kursa izglītojamo Aleksi Paegli ar iegūto 3.vietu!

Aleksis Paeglis: “Lielisks pasākums, kas deva iespēju sadarboties ar ārvalstu studentiem, apmainīties zināšanām, kā arī uzlabot savas angļu valodas prasmes. Izklaides un ēdiens bija lieliski. Noteikti piedalītos vēlreiz un paldies organizatoriem par pasākumu.“

Mārcis Gailītis: “Tā bija ideāla iespēja nodibināt kontaktus ar citiem Eiropas vienaudžiem, kā arī paplašināt savu zināšanu klāstu.”

Paldies RTPV pedagogiem par ieguldīto darbu izglītojamo angļu valodas apgūšanā un teicamu profesionālo sagatavošanu.