RTPV izglītojamo dalība konkursā “Biznesa Kanvu Izaicinājums”

No 19. līdz 20. aprīlim RTPV komanda, kuras sastāvā bija Marta Krista Pūce (3.R kurss), Jolanta Vessere (2.B) un Daniels Borisjonoks (3.B), piedalījās konkursā “Biznesa Kanvu Izaicinājums”, kurš norisinājās Liepājas Valsts tehnikumā un piedalījās 8 Latvijas Profesionālo izglītības iestāžu komandas. Komandai bija savas nosaukums “3 no centra” un sauklis “Katram roka jāpieliek!”

Jaunieši izstrādāja jaunas biznesa idejas ar noteiktiem resursiem jauktās skolu komandās un tās prezentēja žūrijai. Pēc 2 dienu intensīva, interesanta darba, esam gandarīti par paveikto un iegūtajām vietām konkursā. Mūsu skolas izglītojamo pārstāvētās komandas saņēma 2 simpātiju balvas un Marta Krista Pūce ar komandu “Digitālās dāmas” ieguva 2.vietu un Daniela Borisjonoka komanda “DeepBlue” godpilno 3.vietu.

Apsveicam jauniešus ar iegūtajām vietām!

Daniels Borisjonoks: “Emocijas un pieredze, ko ieguvu, ir vārdiem neaprakstāmi. Jaunas iepazīšanās, kolosāli jaunieši!”

Marta Krista Pūce: “Konkursā piedalījos 2.reizi, šoreiz pavisam citas, bet lieliskas emocijas. Izcila vieta, interesantas vieslekcijas un forši jaunieši.”

Jolanta Vessere: “Iegūtā pieredze – ideāli! Prieks, ka bija iespēja iepazīt Liepāju, Liepājas tehnikumu un jaunus cilvēkus!”