RTPV tiek uzsākta Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta īstenošana

 

RTPV tiek uzsākta Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta īstenošana

 

Pateicoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajām 3 posmu mācībām (2022.g. martā, jūnijā un septembrī)  «Skolēnu pašpārvalžu mācības: pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode», kurās piedalījās 2 RTPV izglītojamo pašpārvaldes pārstāves, tapa jauns Erasmus+ projekts «Komunikācija, pilnveidošanās, līdzdalība, saliedēšanās» (projekta Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000149782).

Projekta realizēšanas termiņš: no 2023.g. 1.septembra līdz 31.martam.

Iegūtais finansējums: EUR 3550,00.

Plānotā projekta mērķis: kopienas stiprināšana.

Projektā tiek ievērots «jaunieši jauniešiem» princips: jaunieši izvēlējās gan projekta ideju un aktivitātes, gan piedalījās projekta plānošanā un rakstīšanā. Tagad, pēc ilgā projekta plānošanas un sagatavošanās cikla beigām, ir pienācis īstenošanas posms.

Kas tiks risināts: saliedētības, sadarbības, savstarpējā atbalsta un komunikācijas veicināšana jauniešu vidū; līdzdalība un iesaistīšanās vietējā kopienā.

 

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.