Aktivitātes cikla ,,Interešu Balons’’ 1.tikšanās reize aizvadīta

 

10. oktobrī mūsu skolā norisinājās pirmo kursu saliedēšanās pasākums projekta ,,KaPLiS’’ ietvaros. Jauniešiem tika dota iespēja iepazīt viens otru, kā arī skolotājus. Jaunieši varēja spēlēt saliedēšanās spēli ,,ātrais randiņš’’. Šīs spēles galvenais uzdevums ir jauniešiem spēt atvērties un iepazīt citu kursu audzēkņus.

Aktivitātes norit Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta «Komunikācija, pilnveidošanās, līdzdalība, saliedēšanās» jeb KaPLiS (projekta Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000149782) ietvaros.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.