Aktivitātes cikla ,,Interešu Balons’’ 2.tikšanās reize aizvadīta 24.

24.Oktobrī mūsu skolā norisinājās 2. un 3. kursu saliedēšanās pasākums projekta ,,KaPLiS’’ ietvaros. Jauniešiem tika dota iespēja iepazīt viens otru, kā arī skolotājus. Jaunieši varēja spēlēt saliedēšanās spēli ,,ātrais randiņš’’. Šīs spēles galvenais uzdevums ir jauniešiem spēt atvērties un iepazīt citu kursu audzēkļus. 2. tikšanās jauniešiem bija atvērtāka, tā kā lielākoties bija pazīstami savstarpēji.

Aktivitātes norit Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta «Komunikācija, pilnveidošanās, līdzdalība, saliedēšanās» jeb KaPLiS (projekta Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000149782) ietvaros.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.