Šī gada 8.novembrī, Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta “KaPLiS” ietvaros, mūsu skolas sporta zālē uz radošajām darbnīcām ieradās 19 jaunieši, kuri turpinās dalību projektā līdz pat projekta beigām. 👥

Novembra projekta tēma: ’’Iedrošināt, palīdzēt, uzmundrināt!’’ 🗣 Novembris, projekta ietvaros, ir radošais, sevis un apkārtējo iepazīšanās mēnesis. 🫂

8.novembrī norisinājās 4 radošās stacijas, kurās jaunieši piedalījās jauktās komandās. Jauniešiem bija iespēja taisīt sapņu ķērājus, spēlēt cirku, veikt eksperimentus un izveidot savu personalizēto magnētiņu!

Paldies jauniešiem par iesaistīšanos! 🫂
Milzīgs paldies mūsu atbalstītājiem Lapsu mājas siers un Dabas Dimanti, kuri nodrošināja mums gardus našķus! 😋
Kā arī paldies projekta “KaPLiS” komandai! 🫂

Vēlamies pateikt PALDIES mūsu atbalstītajiem Lapsu mājas siers un Dabas Dimanti par gardajiem našķiem , kurus nodrošinājāt mums 8.novembra radošajām darbnīcām! 🫂❤️😋

🦊  Lapsu Mājas siers ir neliels mājražotājs no Ogres, kas visa cita starpā vienmēr cenšas atbalstīt arī jauniešus. 👥  Lapsu Mājas sieru dalība RTPV realizētā projekta “KaPLis” atbalstā nav nejauša. Lapsu Mājas siers cenšas jauniešus stimulēt un atbalstīt, lai pilnveidotu jauniešu zināšanas un prasmes, veidotu attieksmi un iegūtu vērtības, kas vajadzīgas, lai jaunieši pilnībā izmantotu savu potenciālu kā indivīdi un pilsoņi.

Arī Lapsu Mājas sieriem darbs ar jaunatni ir mācīšanās process – ne tikai jauniešiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Tas ir ieguldījums, kurā ieguvēji ir visi, un tādā sabiedrībā, kurā ir būtiska iekļaušana un sociālā saliedētība, darbam ar jaunatni ir svarīga loma. 👥

🍰  Dabas Dimanti atzīst , ka viss ir ļoti vienkārši – pasaules kārtība ir atkarīga no paša cilvēka labsajūtas, bet, lai cilvēks būtu kārtībā – viņam jābūt stiprai veselībai!
Dabas Dimantu ražotā produkcija top patiesās rūpēs par veselību, lai visa mūsu pasaule ir kārtībā!

Vēlreiz sakām PALDIES mūsu atbalstītajiem! ❤️

 

 

Aktivitātes norit Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta «Komunikācija, pilnveidošanās, līdzdalība, saliedēšanās» jeb KaPLiS (projekta Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000149782) ietvaros.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu