Jauniešu iniciatīvu konkursa projekts “Trejdeviņi”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar  nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds” izsludināja Jauniešu iniciatīvu konkursu, kura ietvaros Rīgas jaunieši un jauniešu grupas, vecumā no 13 līdz 20 gadiem, divās kārtās, 2023.gada maijā un septembrī, iesniedza projektu pieteikumus, kas varēja iegūt finansiālu atbalstu savu ideju īstenošanai. Konkursa ietvaros atbalstīti tika projekti, kuri veicina Rīgas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmē viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību.

2023.gada septembrī arī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas jaunieši iesniedza un prezentēja projektu “Trejdeviņi”, kas ieguva finansējumu un divu mēnešu laikā tika realizēts. Projekta ietvaros notika deju kolektīva “Trejdeviņi” dalībnieku fotosesija Mežaparka Lielajā estrādē – tika uzvilkti tautastērpi un, spītējot drēgnajiem laikapstākļiem, dejots Mežaparka Lielajā estrādē, procesu fiksējot fotosesijā. Fotosesija ilga divas stundas. No fotosesijas laikā tapušajām bildēm atlasītas un apstrādātas tika 99 fotogrāfijas, no kurām projekta darba grupa savukārt izvēlējās 13 bildes, kas tika noformētas nelielā foto stāstā un eksponētas skolā (RTPV 3.stāva gaitenī) klātienes izstādes veidā.