Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments publicējis informāciju par projektu “Trejdeviņi”

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments publicējis informāciju par projektu “Trejdeviņi”:

https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=jauniesu-iniciativu-konkursa-projekts-trejdevini-12228