AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS 2023. GADA DECEMBRIM