Dalība Rīgas skolēnu līdzdalības forumā

Lai veicinātu skolēnu līdzdalību un iesaisti mūsdienīgas skolas vides veidošanā, 1.decembrī VEF Kultūras pilī notika „Rīgas skolēnu līdzdalības forums”, ko ar Rīgas domes atbalstu organizēja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vidusskolēnu dome. Forumā piedalījās arī RTPV Izglītojamo pašpārvaldes pārstāves Amanda Daniela un Madara.

Pasākuma programmā bija:

  • uzrunas un pieredzes stāsti no politiķiem un jomas profesionāļiem: RD priekšsēdētāja Viļņa Ķirša, Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes, RD IKSD priekšsēdētājas Laimas Geikinas, Izglītības vadītāju asociācijas prezidenta Rūdolfa Kalvāna;
  • pārdomas veicinoša paneļdiskusija;
  • Skolēnu līdzdalības aptaujas datu prezentācija;
  • iepazīšanās ar Rīgas skolēnu līdzdalības memoranda saturu;
  • praktiskais darbs grupās.

Atsauksmes par pasākumu no RTPV Izglītojamo pašpārvaldes pārstāvēm.

Amanda: „Šodien Rīgas skolēnu līdzdalības forumā tika diskutēts par jauniešu lomu lēmumu pieņemšanas procesu Rīgas skolās. Kā arī iepazināmies ar jaunizstrādāto memoranda saturu. Guvām jaunu pieredzi, zināšanas kā risināt dažādas situācijas, kā pareizi komunicēt pašpārvaldei ar skolas vadību, skolas jauniešiem.”

Madara: „Līdzdalības forumā bija interesanti uzzināt kā pašpārvaldes un tās līdzdalība ir mainījusies gadu desmitos, uzzinājām arī dažādu politiķu un speciālistu viedokļus. Bija interesanti paklausīties un uzzināt ar ko tad īsti atšķiras dažādu skolu pašpārvaldes un kas tām ir īpašs attiecībā pret citām skolām. Uzzinājām un iepazināmies ar sadarbības memorandu, noklausījāmies paneļdiskusiju u.c.”