5.decembrī RTPV jaunieši viesojās Mārupes jauniešu centrā “Hēlijs”

5.decembra pēcpusdienā 15 RTPV jaunieši devās uz jauniešu centru „Hēlijs” Mārupē, lai iepazītos un apmainītos ar pieredzi ar Mārupes novada Jauniešu domes pārstāvjiem un Mārupes novada Jaunatnes darbiniekiem par:

* kas ir „Hēlijs” un ko tur dara;

* kas tiek piedāvāts novada jauniešiem;

* kā ieinteresēt lēmumu pieņēmējus un politikas veidotājus novadā;

* kā iegūt finansējumu savām idejām.

Aktivitātes norit Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta «Komunikācija, pilnveidošanās, līdzdalība, saliedēšanās» jeb KaPLiS (projekta Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000149782) ietvaros.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.