RTPV jaunieši viesojās Ogres jauniešu mājā

7.decembrī 16 RTPV jaunieši devās uz Ogres jauniešu māju, lai tiktos ar Ogres novada Jauniešu domes pārstāvjiem un Ogres novada Jaunatnes darbiniekiem. Uz tikšanos bija ieradušies arī jaunieši no Ogres novadā ietilpstošajām teritorijām – Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles, lai pārstāvētu savas filiāles. Tikšanās laikā:

* savstarpēji iepazināmies un izspēlējām dažas „ledus laušanas” spēles;

* uzklausījām Jaunatnes darbinieces Daces sniegto informāciju par novadā sniegto atbalstu jaunatnei un iespējām jauniešiem iesaistīties dažāda veida aktivitātēs, projektos, iniciatīvās, viedokļu apmaiņās un vasaras nodarbinātībā;

* redzējām prezentāciju, kuru demonstrējot Ogres novada jaunieši mums stāstīja katrs par savu un savas filiāles darbu, veiksmēm, neveiksmēm, pieredzi un iespējām.

 

Aktivitātes norit Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta «Komunikācija, pilnveidošanās, līdzdalība, saliedēšanās» jeb KaPLiS (projekta Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000149782) ietvaros.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.