RTPV viesojās skolotāju grupa no Portugāles

12.decembrī RTPV viesojās 6 skolotāji no Portugāles, no Santa Marijas da Feiras skolu grupas (Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira) un pārstāv gan pieaugušo izglītību, gan profesionālo vidusskolu. Uzturēšanās Rīgā notiek Erasmus+ programmas projekta Nr. 2022-1-PT01-KA121-VET-000053846 ietvaros kā mācību mobilitāte, lai iegūtu vairāk zināšanu par izglītības nozari Latvijā, mācību procesu profesionālajās skolās un pieaugušo izglītību, par sadarbību ar uzņēmumiem, kā tiek nodrošinātas studentu prakses vietas un tai sekojoša integrācija darba tirgū.

Vizītes laikā RTPV skolotāji no Portugāles izstaigāja skolas telpas, iepazinās ar RTPV izglītojamajiem un pedagogiem, apskatīja skolas bibliotēku, kā arī tikās ar skolas direktori, direktores vietnieci audzināšanas darbā, DVB mācību un mācību prakšu nodaļas metodiķi,  angļu valodas skolotāju un projektu vadītāju, lai izrunātu interesējošās tēmas un saņemtu atbildes uz jautājumiem par mācību procesa organizēšanu un norisi.

Vairāk informācijas par Agrupamento de Escolas de Santa Maria da Feira šeit:

https://ae-smfeira.pt/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61553820213997

https://www.instagram.com/agrupamento_escolas_smf/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D