Rogaining orientēšanās Ogrē

13.decembrī 25 RTPV jaunieši devās uz Ogri, lai kopā ar Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona pārstāvjiem veiktu Rogaining orientēšanos Ogres pilsētā. Pasākuma mērķis – veicināt savstarpēju saliedēšanos un komunikāciju grupā; uzdevums – kopā izstrādāt iespējamos maršrutus un vienoties par optimālāko, ievērot laika limitu.

Pasākums tika organizēts sacensību veidā. Visi jaunieši tika sadalīti četrās komandās, pa pieciem vai sešiem jauniešiem katrā, katrai komandai palīgos bija norīkots viens atbalsta karavīrs. Uzdevums bija atrast pilsētā pēc iespējas vairāk objektu no 10 nosauktajiem (piemēram, Ogres bāka, stadions, Līkais tilts, Evaņģeliski luteriskā baznīca u.c.) un nofotografēties visai komandai kopā pie tiem. Uzdevums bija jāveic 2 stundu laikā un jāatgriežas sākumpunktā. Par katru apmeklētu objektu komandai tika piešķirti punkti, savukārt par laika limita neievērošanu punkti tika noņemti.

Lai arī jauniešiem veikt uzdevumu apgrūtināja Latvijas mainīgie laikapstākļi – sniegs, slidenas ielas, izteikts gaisa mitrums un migla, tomēr visas komandas godam tika galā.

Aktivitātes norit Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta «Komunikācija, pilnveidošanās, līdzdalība, saliedēšanās» jeb KaPLiS (projekta Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000149782) ietvaros.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.