Tikšanās ar lēmumpieņēmējiem

 

16.janvārī Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta ietvaros 14 RTPV jaunieši devās uz Rātsnamu, kur iepazinās ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības pamatfunkcijām, tikās ar deputāti Ivetu Ratinīku, devās ekskursijā pa Rātsnama ēku, apskatot arī sēžu zāli un portretu galeriju, diskutēja par jauniešiem aktuālām tēmām ar deputātiem.

Jaunieši noskaidroja, kas ietilpst deputāta pienākumos, kāda ir to atbildība un ietekme uz sabiedrību, kādas ir pilnvaras, kur viņu darbībās un vidē ir vieta jauniešu iniciatīvai un līdzdalībai, veidoja diskusiju ar lēmumpieņēmēju pārstāvjiem par sev interesējošiem jautājumiem un tēmām.

Jauniešu dialogā ar deputāti Ivetu Ratinīku saruna galvenokārt skāra izglītības jomu un tās regulējumu, mācību norisi, eksāmenu saturu, kā arī deputāte dalījās savā personiskajā stāstā par to, kā un kāpēc kļuva par deputāti. Savukārt tiekoties diskusijai ar vairākiem deputātiem, diskutēts tika par šī brīža aktuāliem jautājumiem, kas interesē un satrauc arī jauniešus, piemēram, atkritumu konteineru iepirkuma izmaksas un norises specifika, grozījumi likumā, kas aizliegs tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un uzpildes tvertnes pārdot personām, kuras ir jaunākas par 20 gadiem. Diskusijā ar jauniešiem piedalījās deputāti: Mārtiņš Kossovičs, Justīne Panteļējeva, Igors Kļaviņš, Mārtiņš Zvejnieks.

Aktivitātes norit Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta «Komunikācija, pilnveidošanās, līdzdalība, saliedēšanās» jeb KaPLiS (projekta Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000149782) ietvaros.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.