Izaugsmes nodarbība Kristapa Kravaļa vadībā

30.janvārī Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta ietvaros RTPV jaunieši ļāvās nodarbībai ar Kristapu Kravali – tās bija dažādas aktivitātes, praktiski uzdevumi un diskusijas, kas kalpoja sevis iepazīšanai, labu ieradumu piekopšanai, grupu sadarbības prasmju un komunikācijas uzlabošanai, personības izaugsmei.

Nodarbības vadījs ir psiholoģijas bakalaurs, teoloģijas maģistrs, personīgās produktivitātes un “high performance” treneris, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” vadītājs, spēļu un atrakciju uzņēmuma “PlayPotential.lv” veidotājs, sertificēts interešu izglītības pedagogs un sertificēts nometņu vadītājs.

Nodarbībā ar RTPV izglītojamajiem bija plaša aktivitāšu un spēļu programma, komandas saliedēšanas uzdevumi ar nepieciešamību izstrādāt stratēģiju labāka rezultāta iegūšanai. Starp aktivitātēm jauniešiem tika stāstīta noderīga informācija par laika un enerģijas menedžmentu, pašorganizētību, plānošanu, darbu izpildes stratēģijām. Kombinējot stāstījumu ar praktiskajiem uzdevumiem un spēlēm, tika uzskatāmi parādītas stiprās un vājās puses dalībnieku pielietotajām stratēģijām, uzsvērta nepieciešamība ieklausīties sevī, uzklausīt un dzirdēt gan apkārtējo, gan nodarbības vadītāja sacīto.

 

Aktivitātes norit Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta «Komunikācija, pilnveidošanās, līdzdalība, saliedēšanās» jeb KaPLiS (projekta Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000149782) ietvaros.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.