Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta noslēgums

Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekts „KaPLiS” strauji tuvojas noslēgumam! Visas plānotās aktivitātes ir notikušas, atlikuši vairs tikai ar projekta atskaites sagatavošanu saistītie darbi.

19.martā skolas aktu zālē tika pulcināti 1. un 2.kursu audzēkņi, lai svinīgā atmosfērā kopīgi ar projekta darba grupas dalībniecēm atskatītos uz 7 mēnešu laikā (no 2023.gada septembra līdz 2024.gada martam) projektā paveikto. Apkopojums tika izveidots un demonstrēts visiem prezentācijas veidā, līdztekus darba grupas dalībnieču mutiskam stāstījumam par katra mēneša aktivitātēm. Pasākumu vadīja projekta iniciatores un veidotājas, 4.kursa izglītojamās Beāte un Marta Krista. Pasākumā viesojās un ar projektā paveikto iepazinās arī daži no projekta atbalstītītājiem – uzņēmuma “Dabas Dimanti” un “Lapsu Mājas siers” pārstāvji, kā arī pārstāvis no Zemessardzes 54.kaujas atbalsta bataljona.

            Projekta laikā notikušo aktivitāšu bildes tika saliktas foto kolāžas veidā, izdrukātas un bija apskatāmas noslēguma prezentācijas brīdī skolas aktu zālē, bet pēc tam izvietotas 2.stāva gaitenī fotoizstādes veidā. Fotoizstāde visiem skolas jauniešiem, darbiniekiem un viesiem 2.stāva gaitenī būs apskatāma līdz mēneša beigām.

            Savukārt 20.martā skolas aktu zālē norisinājās projekta noslēguma pasākuma neformālā daļa, kuras laikā muzikālu priekšnesumu sniedza 45.vidusskolas jauniešu grupa.

Paldies visiem, kuri iesaistījās un atbalstīja – jauniešiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem, sponsoriem, atbalstītājiem.

 

Aktivitātes norit Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta «Komunikācija, pilnveidošanās, līdzdalība, saliedēšanās» jeb KaPLiS (projekta Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000149782) ietvaros.

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.