AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU DARBA PLĀNS 2024. GADA APRĪLIM