RTPV profesionālo mācību priekšmetu pedagogi un izglītojamie piedalās darba devēju atvērto durvju dienu pasākumos

No 2024.gada 8.aprīļa līdz 19.aprīlim Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamajiem bija iespēja piedalīties Prakse.lv organizēto atvērto durvju dienu pasākumos, lai tiktos ar darba devējiem gan tiešsaistes, gan klātienes ekskursijās. Darba devēju dienu ietvaros izglītojamie piedalījās pasākumos Starptautiskajā lidostā „Rīga”, SIA „Polipaks”, Latvijas Nacionālajā arhīvā, SIA „Edge Autonomy Riga”, Semarah Hotel (Latvijā dibināta viesnīcu ķēde), SIA „Cēsu alus”, AS „Citadele”, SEB grupas biznesa pakalpojumu centrā „Teika” un AS „DnB banka”. Ekskursiju ietvaros izglītojamajiem bija iespēja tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzdot sevi interesējošus jautājumus par karjeras veidošanu un darbu uzņēmumos.

            9.aprīlī skolotāja K.Avena ar 4.R kursa izglītojamajiem piedalījās Cēsu alus organizētajā tiešsaistes ekskursijā. Izglītojamajiem bija iespēja iepazīties ar darbu uzņēmuma ražotnē Cēsīs un Rīgas birojā. Ekskursiju vadīja personāla vadītāja, kas sniedza informāciju par iespēju doties praksē un strādāt šajā uzņēmumā. Ekskursija bija interesanta un noderīga.

11.aprīlī skolotāja K.Avena kopā ar 4.D kursa izglītojamajiem un skolotāja R.Grosberga ar 2.D kursa izglītojamajiem piedalījās karjeras dienu tiešsaistes pasākumā uzņēmumā SIA „Edge Autonomy Riga”. Ekskursiju vadīja Mārupes biroja personāla vadītāja un speciālisti. Uzņēmuma darbības joma ir bezpilotu lidmašīnu ražošana, tāpēc bija iespēja saņemt unikālu informāciju par inovatīvu uzņēmumu, kas darbojas starptautiski tehniskās informācijas nozarē. Bija iespēja redzēt uzņēmuma produkcijas sortimentu un noskaidrot par prakses un karjeras iespējām. Iegūtā informācija ir vērtīga, jo to var izmantot ne tikai prakses un nākamās darba vietas plānošanā, bet arī mācību procesā, gatavojot patstāvīgos darbus.

            10.aprīlī skolotāja I.Dūmiņa kopā ar 1.R kursa izglītojamajiem piedalījās tiešsaistes pasākumā, ko organizēja Starptautiskā lidosta „Rīga”. Dalībnieki devās virtuālajā ekskursijā pa lidostu un tika iepazīstināti ar lidostas darbību. Pasākuma laikā uzņēmuma pārstāvji sniedza interesantu informāciju par lidostas attīstības plāniem, kā arī par to, kādas prasības darba devējs izvirza jaunajiem darbiniekiem un praktikantiem, kas vēlas uzsākt darbu lidostā.

            3.N un 3.B kursi kopā ar skolotājām Ilzi Pirktiņu un Olgu Borisovu apmeklēja DNB banku un SEB grupas biznesa pakalpojumu centru klātienes ekskursijās. Savukārt AS „Citadele” tika apmeklēta virtuāli, piedaloties tiešsaistes ekskursijā. Topošie finanšu speciālisti guva atziņas, ka, lai strādātu bankā, svarīgas ir valodu zināšanas, jo finanšu vidē darba valoda ir angļu valoda. Ja nākotnes plāni saistās ar darbu bankā, svarīgi ir attīstīt loģisko domāšanu, prāta spējas un finanšu pratību. Darbs tuvāk iepazītajās bankās ieinteresēja izglītojamos ar vides sakārtotību un modernizāciju. Bankās strādā pozitīvi noskaņoti un laimīgi darbinieki!

            10.aprīlī skolotāja Sandra Važa kopā ar 4.K kursa izglītojamajām piedalījās Semarah Hotel rīkotajā tiešsaistes pasākumā. Tā ir Latvijas viesnīcu ķēde, kuras sastāvā ir viesnīcas „Metropole”, „Grand Poet hotel” un viesnīca „Lielupe”. Uzņēmuma personāla speciāliste pastāstīja par prakses un darba iespējām viesnīcās, kā arī par to, kādam ir jābūt profesionālam viesnīcas darbiniekam un kāda ir personāla atlases politika uzņēmumā.

            11.aprīlī skolotāja Santa Frīdmane kopā ar 1.K izglītojamajiem piedalījās tiešsaistes pasākumā, ko organizēja Latvijas Nacionālais arhīvs. Izglītojamajiem bija iespēja redzēt, kā izskatās īstā arhīvā un noskaidrot, ko savā ikdienā dara tā darbinieki.

Savukārt 17.aprīlī skolotāja Anita Silkāne kopā ar 4.K kursa izglītojamajām tiešsaistes ekskursijā iepazina darbu SIA „Polipaks”. Personāla vadītāja stāstīja gan par darba un prakses iespējām, gan arī par uzņēmuma attīstības plāniem.

Paldies profesionālo priekšmetu skolotājām K.Avenai, I.Dūmiņai, S.Važai, R.Grosbergai, S.Frīdmanei, I.Pirktiņai, O.Borisovai un A.Silkānei par atsaucību un aktīvu dalību darba devēju rīkotajos pasākumos.

Informāciju sagatavoja: izglītības metodiķe Guna Krišjāne-Kalvāne