Tikšanās ar darba devējiem, kas nodrošina prakses vietas

Šī gada 29.janvārī mūsu skolas 4.G un 4.L kursa izglītojamie uzsāka kvalifikācijas praksi loģistikas nozares uzņēmumos Latvijā. Lai noskaidrotu, kā notiek praktisko iemaņu apguve darba vidē un pārrunātu prakses norisi ar darba devējiem, 18.-19.aprīlī prakses vadītājs Aleksandrs Krūze-Bogdanovs apmeklēja praktikantus prakses vietās. Prakses vadītājs devās uz uzņēmumiem SIA “Itella Logistics”, SIA “3PL Services”, SIA “BTG.LV”, SIA “FedEx Express Latvia”, SIA “Do It”, SIA “VILKS”, SIA “Tamro”, SIA “Depo SIY”. Kopumā darba devēji ir apmierināti ar praktikantu sniegumu. Viņi savās prakses vietās ievēro darba drošību, labprāt sadarbojas ar uzņēmuma pārstāvjiem loģistikas darbiniekam nepieciešamo praktisko iemaņu apguvē prakses mērķu sasniegšanā. Paldies praktikantiem un prakses uzņēmumiem par aktīvu darbu praksē!

 

Prakses vadītājs Aleksandrs Krūze – Bogdanovs SIA “Depo SIY” kopā ar 4.G kursa praktikantiem