INFORMĀCIJAS DIENA RĪGAS TIRDZNIECĪBAS PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ

Šodien mūsu skolā norisinās informācijas diena  “Pielaiko profesiju”

Mūsu izglītojamie uzņem jauniešus un strādā par gidiem.