Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts Nr.4.2.1.2/19/I/021

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas projekta Nr. 4.2.1.2/19/I/021. īstenošanas progress

Projekta iesniedzējs – Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskola atbilst Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2. pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās” mērķim – veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsta ēkās. Projekta iesniedzējs ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošā izglītības iestāde.

Projekta mērķis ir Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas ēkā, Tomsona ielā 3/5, Rīgā, kadastra nr. 01000240148001, veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitāti – ēkas energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās atjaunošanas darbi pamatojoties uz sertificēta energoauditora izstrādāto energosertifikātu.

Veicot energoefektivitāti uzlabojošos darbus, tiks panākts siltumenerģijas patēriņa samazinājums par 57,93 kWh/m2, pēc projekta īstenošanas sasniedzot aprēķināto apkures energopatēriņu 70,08 kWh/m2. Galvenās projekta darbības ir:

– tehniskās dokumentācijas izstrāde;

– energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana – ārsienu un cokola siltināšana, kā arī ēkas jumta siltināšana un hidroizolācijas atjaunošana;

– būvuzraudzība;

– projekta vadība;

– publicitātes nodrošināšana.

Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir paredzēts 15 mēneši. Kopējās projekta izmaksas ir 589 200 EUR, no kuriem Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums sastāda 500 820 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums sastāda 88 380 EUR.

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas profils Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ir:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/478

Publicēšanas datums: 2020. gada 2. novembris.