2018. gada 21. novembrī 6 izglītojamie absolvēja Telemehānikas un loģistikas izglītības programmu kvalifikācijā – Loģistikas darbinieks.

Novēlam jauniešiem turpmākus profesionālus panākumus!

Izglītības programmas apguve tika finansēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantija ietvaros”, projekta vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001.