852_projekts_logo

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir iesaistījusies

ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa

“Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci”

projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/00) realizācijā.