Uzņemšana 2021./2022. mācību gadā

Dokumentu pieņemšanas I kārta –
no 14. jūnija līdz 2. jūlijam

Dokumentu pieņemšanas II kārta –
no 5. jūlija līdz 13. augustam

*

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

2021./2022. mācību gadā

VIDUSSKOLAS ABSOLVENTIEM

piedāvā apgūt 

profesionālās vidējās izglītības programmas:

Izglītības programmaIegūstamā kvalifikācijaMācību ilgumsLicencePiezīmes
FINANŠU DARBINIEKS1.5 gadiP-16236

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (skolas veidlapa)
  • izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus
  • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt izvēlēto profesiju
  • 4 fotokartītes 3×4 cm
  • personas apliecinoša dokumenta kopija: ID karte vai Pase (uzrādot oriģinālu)
  • mazākumtautību izglītības programmas sertifikāta kopija latviešu valodā
  • ja attiecināms, dokumentus, kas apliecina bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša vecāka, personas ar speciālām vajadzībām statusu

 Dokumentu pieņemšanas

I kārta notiek no 14.jūnija līdz 2. jūlijam!

II kārta no 5. jūlija līdz 13. augustam!

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolā, Rīgā, Tomsona ielā 3/5, 4. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, skolas kancelejā no plkst. 15.00-17.00

Tālrunis: 67371528, 20011299

E-pasts: info@rtpv.edu.lv

Facebook: www.facebook.com/rtpv.edu.lv/