Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola pamatskolu absolventiem piedāvā iegūt šādas kvalifikācijas:

Iegūstamā kvalifikācijaIzglītības programma Mācību valodaIepriekšējā izglītība
(klases)
Mācību ilgums (gadi)
Mazumtirdzniecības komercdarbinieksKomerczinībasLatviešu94
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieksKomerczinībasLatviešu94
Loģistikas darbinieksTelemehānika un loģistikaLatviešu94
ViesmīlisRestorānu pakalpojumiLatviešu94
Klientu apkalpošanas speciālistsAdministratīvie un sekretāra pakalpojumiLatviešu94

Mācības profesionālās vidējās izglītības programmās tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

Mācību laikā izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Mācības Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notiek katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 15.25. Mācību stundas notiek pa pāriem, piemēram, divas mācību stundas “Matemātika” pēc kārtas. Kopā vienā mācību dienā maksimāli var būt astoņas stundas, tātad četri pāri.

Visi izglītojamie kārto valsts noteiktos pārbaudes darbus (centralizētos eksāmenus) – matemātikā, svešvalodā (angļu valodā), latviešu valodā, kā arī vienā izvēles priekšmetā un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Papildus Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamais var kārtot valsts pārbaudes darbus vēsturē, krievu valodā, ekonomikā un informātikā.

Sekmīgi izpildot visas mācību plānā paredzētās prasības, kā arī sekmīgi nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu (vismaz uz 5 ballēm (viduvēji), izglītojamais saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Pēc skolas beigšanas absolventi var turpināt mācības jebkurā augstākās izglītības iestādē.

Visas Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas apgūstamās izglītības programmas ir licencētas.


Uzņemšana vidusskolu absolventiem 2018./2019. mācību gadā Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā nav plānota!