Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola pamatskolu absolventiem piedāvā apgūt šādas kvalifikācijas:

Apgūstamā kvalifikācijaIzglītības programma Mācību valodaIepriekšējā izglītība
(klases)
Mācību ilgums (gadi)
KomercdarbinieksKomerczinībasLatviešu94
Ēdināšanas pakalpojumu speciālistsĒdināšanas pakalpojumiLatviešu94
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieksKomerczinībasLatviešu94
Loģistikas darbinieksTelemehānika un loģistikaLatviešu94
Restorānu pakalpojumu speciālistsRestorānu pakalpojumiLatviešu94
Klientu apkalpošanas speciālistsAdministratīvo un sekretāru pakalpojumiLatviešu94

Mācības 4 gadīgajās programmās tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

Mācību laikā izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Mācības Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notiek katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 15:25. Mācību stundas notiek pa pāriem, piemēram, divas mācību stundas “Matemātika” pēc kārtas. Kopā vienā mācību dienā maksimāli var būt astoņas stundas, tātad četri pāri.

Visi izglītojamie kārto valsts noteiktos pārbaudes darbus (centralizētos eksāmenus) – matemātikā, svešvalodā (angļu valodā), latviešu valodā,  kā arī vienā izvēles priekšmetā un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Papildus Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamais var kārtot valsts pārbaudes darbus vēsturē, krievu valodā, ekonomikā un informātikā.

Sekmīgi izpildot visas mācību plānā paredzētās prasības, kā arī sekmīgi nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu (vismaz uz 5 ballēm (viduvēji), izglītojamais saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Pēc skolas beigšanas absolventi var turpināt mācības jebkurā augstākās izglītības iestādē.

Visas Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas apgūstamās izglītības programmas ir licencētas.

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola vidusskolu absolventiem piedāvā apgūt šādas kvalifikācijas:

Apgūstamā kvalifikācijaIzglītības programma Mācību valodaIepriekšējā izglītība
(klases)
Mācību ilgums (gadi)
Pasta operatorsPasta pakalpojumiLatviešu121

Mācības tiek finansētas no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.

Mācību laikā izglītojamie saņem stipendiju.

Mācības Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notiek katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 15:25. Mācību stundas notiek pa pāriem, piemēram, divas mācību stundas “Matemātika” pēc kārtas. Kopā vienā mācību dienā maksimāli var būt astoņas stundas, tātad četri pāri.

Pēc skolas beigšanas absolventi var turpināt mācības jebkurā augstākās izglītības iestādē.