2021./2022. mācību gadā uzņemšana NENOTIKS šādās kvalifikācijās – viesmīlis, restorānu pakalpojumu speciālists, ēdināšanas pakalpojumu speciālists.
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola pamatskolu absolventiem piedāvā iegūt šādas kvalifikācijas:

Izglītības programmaIegūstamā kvalifikācija Mācību valodaIepriekšējā izglītība
(klases)
Mācību ilgums (gadi)
KomerczinībasMazumtirdzniecības komercdarbinieksLatviešu94
KomerczinībasReklāmas pakalpojumu komercdarbinieksLatviešu94
Telemehānika un loģistikaLoģistikas darbinieksLatviešu94
Administratīvie un sekretāra pakalpojumiKlientu apkalpošanas speciālistsLatviešu94
KomerczinībasKomercdarbinieksLatviešu94
Banku zinības un finansesFinanšu darbinieksLatviešu94

Mācības profesionālās vidējās izglītības programmās tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

Mācību laikā izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Mācības Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notiek katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz 15.25. Mācību stundas notiek pa pāriem, piemēram, divas mācību stundas “Matemātika” pēc kārtas. Kopā vienā mācību dienā maksimāli var būt astoņas stundas, tātad četri pāri.

Visi izglītojamie kārto valsts noteiktos pārbaudes darbus (centralizētos eksāmenus) – matemātikā, svešvalodā (angļu valodā), latviešu valodā, kā arī vienā izvēles priekšmetā un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Papildus Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamais var kārtot valsts pārbaudes darbus vēsturē, krievu valodā, ekonomikā un informātikā.

Sekmīgi izpildot visas mācību plānā paredzētās prasības, kā arī sekmīgi nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu (vismaz uz 5 ballēm (viduvēji), izglītojamais saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Pēc skolas beigšanas absolventi var turpināt mācības jebkurā augstākās izglītības iestādē.

Visas Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas apgūstamās izglītības programmas ir licencētas.