ES_fondu_vizualo_elementu_ansamblis_ar_JNI_2016


Uzņemšana 2019./2020. mācību gadā

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

2019./2020. mācību gadā

VIDUSSKOLAS ABSOLVENTIEM

piedāvā apgūt

profesionālās vidējās izglītības programmu:

Izglītības programmaIegūstamā kvalifikācijaMācību ilgumsLicences Nr.Piezīmes

LOĢISTIKAS DARBINIEKS1.5 gadiP-16236ES fondu darbības programmas, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001, projekts

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekts „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/001.