ES_fondu_vizualo_elementu_ansamblis_ar_JNI_2016


Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

2019./2020. mācību gadā

VIDUSSKOLAS ABSOLVENTIEM

piedāvā apgūt

profesionālās vidējās izglītības programmu:

Izglītības programmaIegūstamā kvalifikācijaMācību ilgumsIepriekšējā izglītībaMācību vieta

LOĢISTIKAS DARBINIEKS1.5 gadiPēc 12. klasesRīga, Tomsona iela 3/5.

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (skolas veidlapa)
  • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai (JG izglītības programmās)
  • izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus
  • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
  • 4 fotokartītes 3×4 cm
  • personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu)

Dokumentus pieņem līdz 30. augustam:

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolā, Rīgā, Tomsona ielā 3/5, 4. kabinetā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00

Tālrunis: 67371528

E-pasts: info@rtpv.edu.lv

Facebook: www.facebook.com/rtpv.edu.lv/Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001.