Ziemas uzņemšana Jauniešu garantijas programmās

ES_fondu_vizualo_elementu_ansamblis_ar_JNI_2016


Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola uzņem:

 • jauniešus vecumā no 17-29 gadiem, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu;
 • un nodarbinātos (pašnodarbinātos) jauniešus vecumā no 17-24 gadiem.
 • Izglītības programma
 • Ēdināšanas pakalpojumi
 • Kvalifikācija
 • Pavārs
 • Mācību ilgums
 • 1 gads
 • Iepriekšējā izglītība
 • 12.klases

Mācības ir bez maksas.

Stipendija 70-115 EUR mēnesī.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (skolas veidlapa);
 • aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa grupai;
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
 • centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u);
 • 2 fotokartītes (3×4 cm);
 • pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu).

Dokumentus pieņemam Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas, Tomsona ielā 3/5, Rīgā, kancelejā, 2. stāvā līdz 2018. gada 23. februārim.

Tālrunis uzziņām: 20011299; 67371528.


Sīkāka informācija par Jauniešu garantijas projektu Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā http://www.viaa.gov.lv/lat/es_fondu_projekti/jg_uznemsana/


Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/001