Izglītojamie tiek gatavoti apkopot profesionālu informāciju par pasta darba specifiku un par pasta produktiem, ievērot personu datu aizsardzības normas, iegūt prasmes lietot uzņēmuma iekšējo telekomunikāciju tīklu strādāt ar specializētājām datorprogrammām (maksājumu/norēķinu sistēmu, hibrīda kases aparātiem, kravu reģistrācijas sistēmu, integrētu tarifa vadības sistēmu, grāmatvedības sistēmu HORIZON, muitas deklarāciju sistēmu EMDAS), Microsoft Word un Excel, izmantot biroja tehniku darba procesa norisē, pārzināt un ievērot profesionālo ētiku un vispārpieņemtās pieklājības normas, uzturot kontaktus ar klientiem.