Uzņemšana 2023./2024. mācību gadā

Dokumentu pieņemšana:

I kārta no 19. jūnija līdz 7.jūlijam.

II kārta uz atlikušajām brīvajām vietām no 10. jūlija līdz 15. augustam.

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

2023./2024. mācību gadā

PAMATSKOLAS ABSOLVENTIEM

piedāvā apgūt

profesionālās vidējās izglītības programmas:

Izglītības programmaIegūstamā kvalifikācijaMācību ilgumsLicences Nr.Piezīmes

UZSKAITES GRĀMATVEDIS4 gadiP_3182

KOMERCDARBINIEKS – reklāmas pakalpojumu4 gadiP-15623

KOMERCDARBINIEKS – mazumtirdzniecības4 gadiP-17129

KOMERCDARBINIEKS4 gadiP-15622

LOĢISTIKAS DARBINIEKS4 gadiP-14516

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS4 gadiP-14410

Dokumentus var iesniegt elektroniski uz e-pastu: uznemsana@rtpv.edu.lv!

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (skolas veidlapa)
  • izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus
  • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt izvēlēto profesiju (iesniegt pirms mācību gada uzsākšanas)
  • 4 fotogrāfijas 3×4 cm
  • personas apliecinoša dokumenta kopija: ID karte vai Pase (uzrādot oriģinālu)
  • ja attiecināms, dokumentus, kas apliecina bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša vecāka, personas ar speciālām vajadzībām statusu
  • sertifikāts par latviešu valodas eksāmenu mazākumtautību izglītības programmas beigušajām personām
  • vecākam jābūt līdzi personas apliecinošam dokumentam

Dokumentu pieņemšanas 

I kārta notiek no 19.jūnija līdz 7.jūlijam!

II kārta no 10. jūlija līdz 15. augustam!

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolā, Rīgā, Tomsona ielā 3/5, 2.stāvā, 3a. auditorijā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, skolas kancelejā no plkst. 15.00 līdz 16.30

Tālrunis: 67371528, 20011299

E-pasts: info@rtpv.edu.lv

Facebook: www.facebook.com/rtpv.edu.lv/