Uzņemšana 2024./2025. mācību gadā

Dokumentu pieņemšana:

I kārta no 17. jūnija līdz 12. jūlijam.

II kārta uz atlikušajām brīvajām vietām no 15. jūlija līdz 15. augustam.

 

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

2024./2025. mācību gadā

PAMATSKOLAS ABSOLVENTIEM

piedāvā apgūt

profesionālās vidējās izglītības programmas:

Izglītības programmaIegūstamā kvalifikācijaMācību ilgumsLicences Nr.Piezīmes

UZSKAITES GRĀMATVEDIS4 gadiP_3182

KOMERCDARBINIEKS4 gadiP-15622

LOĢISTIKAS DARBINIEKS4 gadiP-14516

Dokumentus var iesniegt elektroniski uz e-pastu: uznemsana@rtpv.edu.lv

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (skolas veidlapa)
  • izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus
  • sertifikātu kopijas par CE eksāmeniem
  • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u) kurā norādīta informācija par personas hroniskajām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei (iesniegt pirms mācību gada uzsākšanas)
  • 4 fotogrāfijas 3×4 cm
  • personas apliecinoša dokumenta kopija: ID karte vai Pase (uzrādot oriģinālu)
  • ja attiecināms, dokumentus, kas apliecina bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša vecāka, personas ar speciālām vajadzībām statusu
  • vecākam jābūt līdzi personas apliecinošam dokumentam

Dokumentu pieņemšanas 

I kārta notiek no 17.jūnija līdz 12.jūlijam!

II kārta no 15. jūlija līdz 15. augustam!

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolā, Rīgā, Tomsona ielā 3/5, 2.stāvā, 3a. auditorijā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, skolas kancelejā no plkst. 15.00 līdz 16.30

Tālrunis: 67371528, 20011299

E-pasts: info@rtpv.edu.lv

Facebook: www.facebook.com/rtpv.edu.lv/