Uzņemšana 2020./2021. mācību gadā

Dokumentu pieņemšanas I kārta –
no 15. jūnija līdz 3. jūlijam

Dokumentu pieņemšanas II kārta –
no 6. jūlija līdz 14. augustam

*

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

2020./2021. mācību gadā

PAMATSKOLAS ABSOLVENTIEM

piedāvā apgūt

profesionālās vidējās izglītības programmas:

Izglītības programmaIegūstamā kvalifikācijaMācību ilgumsLicences Nr.Piezīmes

KOMERCDARBINIEKS – reklāmas pakalpojumu4 gadiP-15623

KOMERCDARBINIEKS – mazumtirdzniecības4 gadiP-17129

LOĢISTIKAS DARBINIEKS4 gadiP-14516
FINANŠU DARBINIEKS4 gadiP-17423

KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS4 gadiP-14410

VIESMĪLIS4 gadiP-17248

KOMERCDARBINIEKS4 gadiP-15622

Dokumentus var iesniegt elektroniski uz e-pastu!

Iesniedzamie dokumenti:

  • iesniegums (skolas veidlapa)
  • izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija, uzrādot dokumentu oriģinālus
  • medicīniskā izziņa (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt izvēlēto profesiju (iesniegt pirms mācību gada uzsākšanas)
  • 4 fotogrāfijas 3×4 cm
  • personas apliecinoša dokumenta kopija: ID karte vai Pase (uzrādot oriģinālu)
  • ja attiecināms, dokumentus, kas apliecina bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša vecāka, personas ar speciālām vajadzībām statusu

Mazākumtautību izglītības programmas beigušās personas sertifikātu par latviešu valodas eksāmenu var neiesniegt !

Dokumentu pieņemšanas 

I kārta notiek no 15.jūnija līdz 3.jūlijam!

II kārta no 6. jūlija līdz 14. augustam!

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskolā, Rīgā, Tomsona ielā 3/5, 2.stāvā, 3a. auditorijā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, skolas kancelejā no plkst. 15.00-17.00

Tālrunis: 67371528, 20011299

E-pasts: info@rtpv.edu.lv

Facebook: www.facebook.com/rtpv.edu.lv/