Entries by Anna

Izmaiņas otrdien,25.09.2018.

                                              Izmaiņas stundu sarakstā                                                  Otrdiena, 25.09.2018.   Kurss Pāris […]

Informācija LG5 kursam

Programma Telemehānika un loģistika, kvalifikācija – loģistikas darbinieks   LG5 kursu izglītojamajiem 2018./2019.m.g mācību grafiks     Kurss Datums Priekšmets Auditorija Skolotāji     LG5     Kvalifikācijas prakse 13.08-16.11.                        ** ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību […]

Izmaiņas piektdien,21.09.2018.

                                            Izmaiņas stundu sarakstā                                                 Piektdien, 21.09.2018.   Kurss Pāris Mācību […]

Pedagogu konsultāciju grafiks no 25.06.-28.06.

                 Pedagogu individuālo konsultāciju grafiks no 25.06.-28.06.                                                            2017./2018. m. g.     Pedagogs 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. Auditorija J. […]