Entries by RTPV Kanceleja

Turpinām uzņemt profesionālajās izglītības programmās līdz 30. augustam!

Programmu apraksti: Transporta pārvadājumu komercdarbinieks: http://rtpv.edu.lv/transporta-pakalpojumu-komercdarbinieks-2/ Klientu apkalpošanas speciālists: http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/uznemsana/klientu-apkalposanas-specialists/ Mazumtirdzniecības komercdarbinieks: http://rtpv.edu.lv/apgustamas-kvalifikacijas/uznemsana/komerczinibas-mazumtirdzniecibas-komercdarbinieks/

Projekta PuMPuRS rezultāti

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”   Kopš 2017.gada oktobra Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ir iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo […]

Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas vizīte

    Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk tekstā – RTPV) darbinieki š.g. 6.jūnijā apmeklēja profesionālo mācību iestādi Igaunijā Haapsalu Kutsehariduskeskus (Haapsalu Vocational Education and Training Centre) Erasmus+ programmas projektu rezultātu izplatīšanas un Erasmus+ programmas publicitātes nolūkos, kā arī ar apakšmērķi veidot kontaktus jaunu sadarbības veidu un/vai jaunu projektu uzsākšanai. RTPV pārstāvji tikās ar skolas direktori […]

Konsultāciju grafiks jūnijā un jūlijā

Pedagogu individuālo konsultāciju grafiks 2018./2019. m. g. jūnijā un jūlijā Pedagogs 25.06. 26.06. 27.06. 28.06. 01.07. 02.07. Auditorija J. Aizvakars 9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00 — 9.00-14.00 9.00-14.00 88.8.. kab.. L. Arnīte 9.00-14.00       9.00-14.00   3.a.kab. G. Krišjāne-Kalvāne   8.30-15.00   8.30-15.00     6. kab. A. Bogdanovs   9.00-14.00 9.00-14.00 9.00-14.00     […]