Entries by RTPV Kanceleja

RTPV piedalās konkursā „Klientu apkalpošanas speciālists 2022”

Šā gada 17. maijā mūsu skolas 1K kursa audzēkņi Rinalds Vāvere, Sanija Andersone un Dagnija Bertulsone-Martinsone piedalījās profesionālās meistarklases konkursā „Klientu apkalpošanas speciālists 2022”, ko organizēja profesionālās izglītības kompetences centrs „Valmieras Tehnikums”. Konkursa dalībniekiem bija iespēja parādīt savas prasmes klientu apkalpošanas jomā gan piedaloties viktorīnā, gan risinot reālas problēmsituācijas saskarsmē ar klientiem. Par dalību konkursā […]

RTPV mācās projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ 7.kārtas dalībnieki

ES fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 7. kārtā piedāvājumā bija gandrīz 800 izglītības programmas. Lai pilnveidotu esošās vai iegūtu jaunas zināšanas, pārkvalificētos vai iegūtu augstāku kvalifikāciju, nodarbinātie varēja pieteikties izglītības programmās 10 darba tirgū pieprasītās nozarēs […]

Jaunlatviešu jubilejai veltītā konkursa noslēguma pasākums – jaunatnes radošo mākslu simpoziju “Sirdsvārdi Latvijai”

2022. gada 12. maijā 1. R kursa audzēkne Agnese Bētiņa un skolotāja Sandra Šimkēviča devās uz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumu, kur norisinājās jaunlatviešu Jura Alunāna 190. jubilejai un Ata Kronvalda 185. jubilejai veltītā konkursa noslēguma pasākumu – jaunatnes radošo mākslu simpoziju “Sirdsvārdi Latvijai”. “Uzaicinājums uz konkursa noslēguma pasākumu bija negaidīts. Tiešām nedomāju, ka mans […]

Dalība konkursā “Jaunais komercdarbinieks”

Iegūta 2. vieta profesionalālās meistarības konkursā “Jaunais komercdarbinieks”! Šī gada 13.maijā mūsu skolas audzēkņi Kristaps Šulcs (3.R kurss), Nora Mintautiška (4.F kurss) un Agate Nuķe (4.F kurss) skolotājas Solvitas Miglinieces pavadībā veiksmīgi piedalījās profesionalālās meistarības konkursā “Jaunais komercdarbinieks”, kas norisinājās Profesionālās izglītības kompetences centrā Valsts SIA „Rīgas Turisma un radosas industrijas tehnikums” (RTRIT). Konkursa dalībniekiem […]

Kā sagatavoties eksāmeniem?

Iesakām iepazīties ar uzdevumi.lv sagatavoto materiālu “Kā sagatavoties eksāmeniem?” PDF_info_skolēniem_par_eksameniem_2022 Centralizēto eksāmenu grafiks: Latviešu valoda -17.05.2022. Matemātika-20.05.2022. Matemātika (vispārīgajā līmenī) 2.K un 2.V kursam – 24.05.2022. Bioloģija (apvienotais eksāmens), Rīgas Franču licejā – 30.05.2022. Ekonomika – 08.06.2022. Eksāmenu sākums plkst.10:00.

RTPV izglītojamie apmeklē Eiropas Parlamentu

Pateicoties tam, ka esam bijuši Splendid Palace aktīvākā skolas vecuma kino skatītāju grupa, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola saņēma Eiropas Parlamenta deputāta Roberta Zīles uzaicinājumu 22 cilvēku grupai doties izglītojošā braucienā uz Briseli laika periodā no 2022.gada 10. līdz 12. maijam. Brauciena mērķis ir iepazīt Eiropas institūciju darbību un sniedz iespēju viesoties Eiropas Parlamentā.