Entries by RTPV Kanceleja

Apsveicam mūsu skolas 13 pedagogus, kuri nodarbību cikla – darbnīcu rezultātā ir saņēmuši apliecinājumus par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos!

Trīspadsmit Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogi nodarbību cikla – darbnīcu rezultātā ir saņēmuši apliecinājumus par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos, kuri skolā notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenoto aktivitāšu izglītības iestādēs ietvaros. Darbnīcu mērķis – veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā. Darbnīcu īstenošana notika […]

Informācija par gatavošanos eksāmeniem ar Uzdevumi.lv

Cienījamie izglītojamie! Gatavošanās posms 2019./2020. mācību gada eksāmeniem var būt īpaši satraucošs, jo vēl ir daudz neatbildētu jautājumu un neskaidrību par pārbaudījumu norisi un formu. Lai atbalstītu jūs šajā sarežģītajā laikā, tika sagatavoti  ieteikumi, kā izmantot Uzdevumi.lv un tā sniegtās iespējas, gatavojoties eksāmeniem (lasīt vairāk).