Entries by RTPV Kanceleja

Dalība SMU reģionālajā tirdziņā Aizkrauklē

16. martā mūsu skolas audzēknes – Rota Līga Šulmeistere, Madara Dzenovska un Samanta Salnāja (1.R kurss) ar skolēnu mācību uzņēmumu (turpmāk – SMU) “Deglītis” un Liene Valujeva, Laura Luīze Šimfa un Egija Žindule (2.D kurss) ar SMU “Daile” kopā ar skolotāju-mentori Tatjanu Džugleju piedalījās Junior Achievement Latvija (JA Latvija) skolēnu mācību uzņēmumu reģionālajā pasākumā “CITS […]

Dalība SMU pavasara tirdziņā “CITS BAZĀRS”

9. martā mūsu skolas audzēkņi – Rota Līga Šulmeistere, Madara Dzenovska un Anete Plūme (1.R kurss) ar skolēnu mācību uzņēmumu (turpmāk – SMU) “Deglītis” un Monta Lilija Olekša un Liene Valujeva (2.D kurss) ar SMU “Daile” piedalījās Junior Achievement un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajā pasākumā CITS BAZĀRS pavasarī t/c Domina Shopping. Kopumā pasākumā […]

Informācijas jeb Atvērto durvju dienas – 16. aprīlī un 14. maijā

Aicinām piedalīties Atvērto durvju dienās – lai iepazītu un izzinātu Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu, tās aktuālās izglītības programmas un plānotos jaunumus – 16. aprīlī un 14. maijā plkst. 15.00.   2019./2020. mācību gadam RTPV piedāvā jaunas izglītības programmas: 9. klašu absolventiem: komerczinības (iegūstamā kvalifikācija – transporta pārvadājumu komercdarbinieks); banku zinības un finanses (iegūstamā kvalifikācija -finanšu […]

PALDIES čaklajiem izstādes “SKOLA 2019” palīgiem!

PALDIES! Skolas administrācija saka paldies saviem izglītojamajiem: 1.R kursa izglītojamajam Edgaram Dimantam – par reklāmas dizaina noformējumu izstādes materiāliem; 3.R kursa izglītojamajam Ričardam Liepiņam – par fotogrāfijām, kuras tika izmantotas reklāmas materiālos; 4.D kursa izglītojamajai Lūcijai Kristiānai Krēsliņai – par prezentācijas izveidošanu izstādei “SKOLA 2019”; 4.S kursa izglītojamajam Krišam Karlsonam – par palīdzību izstādes iekārtošanā […]

Audzēkņu dalība programmas “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” informatīvajā pasākumā

20. februārī mūsu skolas audzēkņi – Oļegs Jaunošāns (2. D kurss), Ketrīna Dementjeva (2. R kurss), Sabīne Vīlaka (2. R kurss) un Lūcija Kristiāna Krēsliņa (4. D kurss) kopā ar skolotāju Tatjanu Džugleju apmeklēja SEB Inovāciju centru, kur norisinājās programmas “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” informatīvais pasākums, kuru organizēja vadības konsultāciju uzņēmums Civitta Latvija un Izraēlas vēstniecība. […]

Mūsu skolas piedalīšanās raidījumā “KLASE”

Darbs un skola. Vai abus ir iespējams savienot jeb jāizvēlas – nauda vai izglītība? Par to 24. februāra raidījumā “KLASE”, kurā piedalījās un savu pieredzi atklāja mūsu skolas izglītojamā Viktorija – https://ltv.lsm.lv/lv/raksts/24.02.2019-klase.id152267/?fbclid=IwAR0t9ijplgxOJbSj0wirGVhii_aiC4OvMjm2tczimXoU1hC2MxxrAANnfdc. Raidījums “KLASE” top ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) ietvaros. Kopš šī gada raidījumu var redzēt ik svētdienu plkst. […]

Pedagogu stažēšanās uzņēmējdarbības un loģistikas nozarēs

No 4. līdz 8. februārim RTPV profesionālās izglītības skolotāja Tatjana Džugleja piedalījās Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” stažēšanās programmā uzņēmējdarbības nozarē Nīderlandē. Stažēšanās laikā vairākās Nīderlandes pilsētās tika apmeklētas dažādas institūcijas – biznesa inkubatori, mācību iestādes, uzņēmējdarbības un inovāciju centri, iegūtas jaunas zināšanas, pilnveidotas komunikatīvās […]

Dalība SMU tirdziņā “CITS BAZĀRS” Gulbenē

RTPV 1. R kursa izglītojamās – Madara Dzenovska, Anete Plūme un Rota Līga Šulmeistere, kas izveidojušas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) “Deglītis” – 14. februārī  Gulbenē piedalījās skolēnu mācību uzņēmumu reģionālajā tirdziņā “CITS BAZĀRS”. Dalībnieces priecājās, ka Gulbenes iedzīvotāji nepalika vienaldzīgi un labprāt iegādājās apgleznotas krūzītes un Valentīndienas noskaņās noformētas svecītes. Meitenes uz tirdziņu pavadīja profesionālo […]