Entries by RTPV Kanceleja

RTPV olimpiāde krievu valodā

2018. gada 16. janvārī norisinājās RTPV olimpiāde krievu valodā. Piedalījās 2. un 3. kursu izglītojamie. Dalībniekiem bija jāpilda tests, gramatiskie uzdevumi un jāuzraksta pārdomas. Visiem paldies par dalību! Apsveicam uzvarētājus!   1. vieta – Lada Krasninska (2. P kurss) un  Marks Apanasovs (2. P kurss) 2. vieta – Laura Brūklene (1. L kurss) un Kristaps […]

RTPV ekspress olimpiāde ekonomikā

2018. gada 8. janvārī ir notikusi RTPV ekspress olimpiāde ekonomikā. Piedalījās 2. kursu izglītojamie. Izglītojamajiem bija jāpilda dažāda tipa uzdevumi. Visiem paldies par dalību! Apsveicam uzvarētājus! 1. vieta – Toms Muižnieks (2. D kurss)  2. vieta – Viktorija Truhanoviča (2. P kurss) 3. vieta – Keita Elizabete Meiere (2. R kurss)   Olimpiādes organizatori un […]

Informatīvais seminārs pedagogiem par projektā PuMPuRS plānotājām aktivitātēm

2017. gada oktobrī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iesaistījās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Vakar, 2018.gada 4.janvārī, skolas pedagogi piedalījās projekta ietvaros organizētā informatīvajā seminārā par projektā plānotajām aktivitātēm un iespējām kopīgi radīt […]

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas jauktais koris “Vēja spārniem” piedalījās brīvprātīgajā darbā Rīgas Leļļu teātrī.

2. decembrī pieci jaunieši no Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pozitīvi pavadīja laiku Leļļu teātrī. Pasākumā piedalījās Lūcija Kristiāna Krēsliņa (3.D), Veronika Lešinska (2.P), Agrita Vasiļevska (1.K), Juris Šmits (1.L) un Samanta Damberga (1.L). Jauniešiem bija iespēja aktīvi iesaistīties radošajās darbnīcās ar bērniem, kuriem ir kustību traucējumi. Bērniem, kā arī brīvprātīgajiem tā bija jauna iepazīšanās un […]