Entries by RTPV Kanceleja

RTPV BIZNESA IDEJU UN BIZNESA PLĀNU KONKURSS

2023.gada 24.janvārī notika RTPV Biznesa ideju un biznesa plānu konkurss “Biznesa pasaule”. Konkursā piedalījās 5 audzēkņi – 2 audzēkņi pārstāvēja skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) un 3 audzēkņi prezentēja savus biznesa plānus.  Konkursantu biznesa idejas un uzstāšanos vērtēja izglītības metodiķe Baiba Priekule, DVB mācību un mācību prakšu nodaļas metodiķe Guna Krišjāne-Kalvāne un grāmatvedis, finanšu eksperts Jānis […]

Izglītības programmas „Telemehānika un loģistika” pedagogu, skolas administrācijas, darba devēju pārstāvju un skolas konventa tikšanās

22.gada 6.decembrī plkst. 17:30 Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notika sanāksme, kuras ietvaros tikās skolas administrācijas pārstāvji, profesionālo priekšmetu skolotāji, darba devēju pārstāvji un skolas konvents. Tikšanās mērķis bija  pārrunāt telemehānikas un loģistikas izglītības programmas tālāko attīstību, sadarbības iespējas ar darba devējiem, darba vidē balstītu mācību un kvalifikācijas prakšu organizāciju šajā mācību gadā. Sanāksmē piedalījās un […]

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola ERASMUS+ projekta ietvaros uzņem praktikantes no Igaunijas

No 2022.gada 14.novembra līdz 9.decembrim ERASMUS+ projekta ”Increasing the competitivenss of students and personnel of Ida – Virumaa Vocational Education Center” Nr. 2020-EE01-KA102-077743 ietvaros Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas prakses daļa sadarbībā ar Grand Hotel Kempinski Riga nodrošināja mācību praksi Ida-Virumaa Vocational Education Centre (Igaunija) 3.kursa izglītojamajām Polinai Gubatsjovai un Erikai Bahman, kas iegūst konditora kvalifikāciju. […]

Dalība seminārā par starptautisko partnerību loģistikā – jaunas iespējas profesionālajai izglītībai un apmācībai

2022.gada 22.novembrī skolas profesionālās izglītības pedagogi Aleksandrs Krūze-Bogdanovs un Igors Suhoverhovs, direktores vietniece mācību darbā Ieva Gūtmane un DVB mācību un prakses metodiķe Guna Krišjāne-Kalvāne piedalījās Valsts izglītības satura centra organizētajā seminārā par Intrreg Centrālās Baltijas jūras reģiona projekta „FinLat-Logic” darba vidē balstītu mācību programmu saskaņošanu loģistikas profesionālās izglītības programmās, īstenojot pārrobežu darba vidē balstītas […]

Junior Achievement rīkotais skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš.

Šī gada 3.decembrī, T/C Domina notika Junior ”Achievement Latvia” rīkotais skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš Cits Bazārs. Šajā pasākumā piedalījās arī divas jauniešu komandas no mūsu skolas. ”SMU Better Being” (2.D kursa audzēkņi Katrīna Karanauska un Rūdolfs Zandreiters) tirgoja dabīgo akmeņu rotaslietas un ”SMU Riga Agency” (2.N kursa audzēkņi Lauris Vanaģelis un Mārcis Gailītis) piedāvāja dažādus […]