Entries by RTPV Kanceleja

Informācija par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu

Informācija! Aicinām ikvienu apmeklētāju būt atbildīgam un ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Personām: kas ir ieradušās no ārzemēm (izņemot Lietuvu un Igauniju); kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas slimības kontaktpersonas; kurām apstiprināta Covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj ārstēšanos mājās,  ir noteikti no Ministru kabineta […]

Apsveicam mūsu skolas 13 pedagogus, kuri nodarbību cikla – darbnīcu rezultātā ir saņēmuši apliecinājumus par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos!

Trīspadsmit Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogi nodarbību cikla – darbnīcu rezultātā ir saņēmuši apliecinājumus par pedagogu profesionālās pilnveides kursu noklausīšanos, kuri skolā notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenoto aktivitāšu izglītības iestādēs ietvaros. Darbnīcu mērķis – veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā. Darbnīcu īstenošana notika […]