Entries by RTPV Kanceleja

Projekta PuMPuRS ietvaros pieejamie Individuālā atbalsta pasākumi 2020./2021.mācību gadā

Sveicieni visiem izglītojamajiem un pedagogiem jaunajā mācību gadā! Lai arī šogad mums kopā viss izdodas! Lai izdodas pamanīt, ieklausīties un atbalstīt tos jauniešus, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.   2020./2021. mācību gadā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS ietvaros ir pieejami dažādi Individuālā atbalsta pasākumi:   * Pasākumi, […]

Mācību procesa organizēšana 2020./2021.mācību gadā

Sākot ar 2020./2021. gada 1. septembri mācību process Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā tiek organizēts atbilstoši A modelim – mācības izglītības iestādē ar attālinātā mācību procesa elementiem. (https://www.izm.gov.lv/images/Ieteikumi_mac_proc_organiz_270720.pdf). Saziņas kanāls ar izglītojamajiem, vecākiem ir Mykoob, elektroniskie e-pasti, telefons, WhatsApp. Mācību process tiks organizēts atbilstoši apgūstamajām profesionālās izglītības programmām un saskaņā ar stundu sarakstu, mācību procesa grafiku, […]

Zinību diena 1.kursiem – 1.septembris

Svinīgais pasākums aktu zālē 5.stāvā (skatīt tabulu) Pēc svinīgā pasākuma audzinātāja stunda (skatīt tabulu)   Kurss Svinīgā pasākuma laiks (aktu zāle, 5.stāvs) Auditorija pēc svinīgā pasākuma Audzinātāja stunda Audzinātājs 1. B (finanšu darbinieks) 9.30-10.00 6. auditorija, 2. stāvs 10.00 Solvita Migliniece 1. D (komercdarbinieks) 9.30-10.00 18. auditorija, 5. stāvs 10.00 Baiba Fridrihsone 1. G (loģistikas […]