Entries by RTPV Kanceleja

Jauns Erasmus+ projekts

    Šovasar Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola saņēma ziņu par projekta pieteikuma Nr. 2019-1-LV01-KA229-060424_1 apstiprināšanu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerību aktivitātes ietvaros un 2019.gada augusta beigās tika parakstīts līgums starp Rīgas Tirdzniecības profesionālo vidusskolu un Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta “Jaunatne jaunatnei” realizēšanu. Apstiprinātais finansējums projektam ir EUR […]

Par PuMPuRS projektu

Sākoties jaunajam mācību gadam, Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogi un izglītojamie turpina aktīvi darboties Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS – pedagogi turpina sniegt konsultācijas vispārizglītojošajos un profesionālajos mācību priekšmetos, bet izglītojamie – saņemt konsultācijas un konsultatīvo atbalstu. Lai mums visiem sekmīgs un radošiem panākumiem bagāts šis jaunais mācību […]

Informācija izglītojamajiem

Kurss Audzinātājs Auditorija 1. B Finanšu darbinieks Ērika Baune 7. auditorija 3. stāvs 1. F Mazumtirdzniecības komercdarbinieks Zoja Petročenko 17. auditorija 4. stāvs 1. KM Klientu apkalpošanas speciālists; Transporta pārvadājumu komercdarbinieks Diāna Vārpa 11. auditorija 3. stāvs 1. L Loģistikas darbinieks Maruta Gailāne 1.auditorija 1. stāvs 1. R Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks Iluta Moldane-Greiškane 16. auditorija […]

Pedagogu apmācības par skolēnu mācību uzņēmumu izveidi

Mūsu skolas skolotājas Tatjana Džugleja un Taņa Ločmele, gatavojoties uzsākt jauno mācību gadu un konsultēt izglītojamos jauno uzņēmumu veidošanā, 2019.gada 22. un 23.augustā piedalījās divu dienu pedagogu apmācībās par skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) izveidi. Apmācības organizēja Latvijas lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija (JA Latvija) un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) projekta “Inovāciju motivācijas […]