Entries by RTPV Kanceleja

RTPV BIZNESA PLĀNU KONKURSS

2020.gada 24.janvārī notika RTPV Biznesa plānu konkurss “Bizness – mana nākotne un iespējas”. Konkursā piedalījās 7 dalībnieki no vairākiem 4.kursiem.  Konkursantu biznesa idejas un uzstāšanos vērtēja direktores vietniece mācību darbā Ieva Gūtmane, PMPMK vadītāja Tatjana Džugleja un eksperte no nozares – finanšu un investīciju konsultante, finanšu koučs, ekonomiste un lektore Inga Jansone. Konkursa rezultāti: vieta […]

LG7 ekskursija uz uzņēmumu SIA “SAKRET”

2020.gada 23. janvārī profesionālās izglītības skolotāja D.Kārkliņa kopā ar LG7 kursu devās uz lielāko būvmateriālu ražotāja uzņēmumu Latvijā SIA “SAKRET”. Uzņēmums nodarbojas ar dažādu būvmateriālu, piemēram, betona, flīžu līmes, špakteļa, grunts, u.c. ražošanu. Mācību ekskursiju vadīja uzņēmuma attīstības un kvalitātes kontroles vadītāja Eva Dzene, kura studentiem pastāstīja par uzņēmuma dibināšanu, attīstību, loģistikas procesiem uzņēmuma noliktavās […]

Informācija par projekta PuMPuRS rezultātiem

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”   Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. 2019./2020. […]

Pedagogu darbnīca

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola (turpmāk – RTPV) turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS īstenotajās darbnīcās izglītības iestādēs. Darbnīcu īstenošana ir paredzēta klātienes nodarbībās 12 h apjomā un pavisam paredzēti 3 moduļi. Darbnīcu mērķis ir veicināt pedagogu izpratni par diferencētu, individualizētu un personalizētu pieeju izglītībā. Piektdien, 2020.gada 3.janvārī, RTPV […]

“Prasmīgais ekonomists” uzvarētāji

RTPV ekonomikas olimpiāde “Prasmīgais ekonomists” ir noslēgusies šī gada 3.decembrī. Par uzvarētājiem ir kļuvuši: 1.vieta – Oļegs Jaunošāns 3.D kurss; 2.vieta – Iļja Petriks 3.D kurss; 3.vieta – Karlīna Zarembo 2.L kurss; 4.vieta – Karīna Meļķe 2.L kurss; 5.vieta – Laura Kļava 2.L kurss. Apsveicam prasmīgākos un labākos mūsu skolas ekonomistus! Uz Rīgas pilsētas ekonomikas […]

Konkurss „Viesmīlības pakalpojumi”

gada 12. decembrī RTPV norisinājās jauno profesionāļu profesionālās meistarības konkurss „Viesmīlības pakalpojumi”. Konkursa mērķis: Sekmēt profesionālās izglītības attīstību, veicināt sadarbību starp darba devējiem un izglītības iestādi, dot iespēju konkursa dalībniekiem parādīt zināšanas, prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā. Darba uzdevumi konkursā:   Salocīt 5 salvešu locījumu veidus (no katra veida 2 salvetes); 2 augļu plašu sagatavošana; […]

RTPV audzēkņu dalība Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākumā CITS BAZĀRS ziemā

2019.gada 7.decembrī mūsu skolas audzēkņi – Rita Kolodinska un Laima Novohotjko (1.F kurss) ar SMU ASTRO, Sanija Zīle, Elizabete Kreišmane un Enija Elva Apsīte (1.R kurss) ar SMU Radām.Tev, Miloslava Kirpičņikova un Aleksandra Popova ar SMU Fancy piedalījās Junior Achievement organizētajā pasākumā CITS BAZĀRS ziemā t/c Domina Shopping. Kopumā pasākumā piedalījās 270 skolēnu mācību uzņēmumi […]