Entries by RTPV Kanceleja

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas absolvents piedalīsies profesionālās meistarības konkursā WorldSkills 2022 “Kravu pārvadājumi”

Pasaules ievērojamākais profesionālās meistarības konkurss WorldSkills 2022 Special Edition šogad norisināsies citādākā formātā. No 7. septembra līdz 26. novembrim organizācija WorldSkills International ar dalībvalstu palīdzību organizēs 61 prasmju konkursu 15 dažādās valstīs un reģionos. Konkursi norisināsies Eiropas, Ziemeļamerikas un Austrumāzijas valstīs un reģionos.  Konkursā piedalīsies vairāk nekā 1000 jaunie profesionāļi no 58 dalībvalstīm. WorldSkills ir starptautisks profesionālās meistarības konkurss, ko dēvē arī […]

Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas absolvents piedalīsies profesionālās meistarības konkursā WorldSkills 2022 “Kravu pārvadājumi”

Pasaules ievērojamākais profesionālās meistarības konkurss WorldSkills 2022 Special Edition šogad norisināsies citādākā formātā. No 7. septembra līdz 26. novembrim organizācija WorldSkills International ar dalībvalstu palīdzību organizēs 61 prasmju konkursu 15 dažādās valstīs un reģionos. Konkursi norisināsies Eiropas, Ziemeļamerikas un Austrumāzijas valstīs un reģionos.  Konkursā piedalīsies vairāk nekā 1000 jaunie profesionāļi no 58 dalībvalstīm. WorldSkills ir starptautisks profesionālās meistarības konkurss, ko dēvē arī […]

Noslēgusies ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide“ (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/)) 7. kārta

Sekojot šī brīža darba tirgus aktualitātēm un straujajam mainīgumam, izglītošanās mūža garumā ir kļuvusi par darba tirgus diktētu nepieciešamību. Mācību piedāvājums izglītības iestādēs tiek veidots tā, lai ne tikai jaunieši, bet iedzīvotāji jebkurā vecumā varētu mācīties, lai varētu iegūtās zināšanas un prasmes pielietot savā ikdienas darbā, palielinot konkurētspēju darba tirgū vai īstenojot karjeras izaugsmi savā […]

Latvijas Universitātes (LU) studentu Biznesa inkubatora deviņu dienu programma “StartSmart”!

Aizvadīta Latvijas Universitātes studentu Biznesa inkubatora uzņēmējdarbības programma vidusskolēniem un topošajiem studentiem “StartSmart”   Noslēdzoties Latvijas Universitātes (LU) studentu Biznesa inkubatora deviņu dienu programmai “StartSmart”, savas idejas un padarīto prezentēja septiņas komandas, kur par labāko ideju tika atzīta komanda “Safe Locker”, kura izstrādāja ideju par mantu glabājamiem skapīšiem publiskās peldvietās zādzību mazināšanai. Pirms jaunā mācību […]

Informācija par dienesta viesnīcu!

Dienesta viesnīca visiem izglītojamjaiem, kuri ir pieteikušies, tiks nodrošināta nākošās nedēļas laikā no 05.09.2022. līdz 09.09.2022. Lūdzam būt iecietīgiem, šis process katra mācību gada sākumā nav vienkāršs, bet risināms. Informācija tik papildināta nākošajā nedēļā. RTPV administrācija

Par aktivitātēm projektā PuMPuRS!

Par aktivitātēm projektā PuMPuRS   Ir noslēdzies kārtējais aktivitāšu periods Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS. 2021./2022. mācību gadā projekta ietvaros skolas pedagogi sniedza izglītojamajiem individuālā atbalsta pasākumus, kas vērsti uz izglītojamo mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu, kopā projektā nostrādājot 84 stundas. Izglītojamie ir saņēmuši konsultācijas mācību […]

Programmas “Datorizētā grāmatvedība” dalībnieku aptauja!

  Programmas “Datorizētā grāmatvedība” dalībnieku aptauja   Turpinot informācijas ievākšanu mācību darba pilnveidošanai, efektivitātes celšanai un informācijas aprites uzlabošanai, esam aptaujājuši arī profesionālās pilnveides programmas „Datorizētā grāmatvedība” 7.kārtas izglītojamos, lai uzzinātu viņu viedokli, kā arī saprastu viņu skatījumu uz mācību procesa norisi. Aptaujātie grupas dalībnieki uzsver pozitīvo atmosfēru atzīst, ka mācību grupā jūtas labi (25%), […]