RTPV tiek uzsākta Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta īstenošana

  RTPV tiek uzsākta Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta īstenošana   Pateicoties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajām 3 posmu mācībām (2022.g. martā, jūnijā un septembrī)  «Skolēnu pašpārvalžu mācības: pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode», kurās piedalījās 2 RTPV izglītojamo pašpārvaldes pārstāves, tapa jauns Erasmus+ projekts «Komunikācija, pilnveidošanās, līdzdalība, saliedēšanās» (projekta Nr. 2023-1-LV02-KA154-YOU-000149782). Projekta realizēšanas termiņš: […]

Par telpu nomu

Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola iznomā valsts nekustamā īpašuma daļu Tomsona ielā 3/5, Rīgā. Nekustamā īpašuma kadastra numurs: 01000240148, Būves kadastra apzīmējums 01000240148001. Tiek iznomāta neapdzīvojamā telpa Sporta zāle Nr. 006-5, kas atrodas ēkas pagrabstāvā, platība 160,2 m2. Nomas objektu var apskatīt Tomsona ielā 3/5, Rīgā katru darba dienu no 10:00-14:00 iepriekš zvanot Saimnieciskā nodrošinājuma daļas […]

Pedagoģes no Lioni veic darba ēnošanu RTPV

No 30.maija līdz 13.jūnijam Rīgā uzturējās I.I.S.S. Luigi Vanvitelli (Itālija) pedagoģes Catia Multari un Veronica Verde, kuras veica darba ēnošanu un pieredzes apmaiņu ar RTPV pedagogiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem Erasmus+ projekta Nr. 2021-1-IT02-KA121-SCH-000008731 ietvaros. Abas mobilitātes dalībnieces tikās kopīgai sarunai arī ar skolas izglītojamo pašpārvaldes pārstāvjiem, kā arī apmeklēja sadarbības partnerus prakses vietu nodrošināšanā – […]

Pašpārvaldes pārstāvju tikšanās ar skolotājām no Itālijas

RTPV izglītojamo pašpārvaldes pārstāvji – Amanda Daniela, Beāte, Krists, Madara un Nikola Sāra, prezentēja skolas pašpārvaldes darbu mūsu viešņām no Itālijas skolas I.I.S.S. Luigi Vanvitelli, skolotājām Catia Multari un Veronica Verde, kuras RTPV veic darba ēnošanu un pieredzes apmaiņu ar RTPV pedagogiem Erasmus+ projekta ietvaros.    

Pateicības diena skolā un tikšanās ar Oskaru Batņu.

Skolas Pateicības dienā ar savu klātbūtni mūs pagodināja Latvijas hokeja izlases bronzas medaļas ieguvējs 2023. gada Pasaules čempionātā hokejā – Oskars Batņa!