Aicinām pieteikties informācijas dienai 20.aprīlī!

Pieteikties informācijas dienām var šeit. Pieteikties var tikai uz vienu programmu. Pēc anketas aizpildīšanas uz Jūsu norādīto e-pastu tiks nosūtīta saite uz informācijas dienas tikšanos ZOOM platformā.  

Informācijas dienas tiešsaistē Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā!

Aicinām uz tiešsaistes Informācijas dienu topošos izglītojamos un izglītojamo vecākus un iepazīties ar piedāvātajām izglītības programmām! Sīkāk ar programmām iepazīties šeit Informācijas dienas notiks 20. aprīlī no plkst. 14.00, attālināti: Aicinām pieteikties šeit.

ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 dalībnieku aptauja

Kā veicas mācībās pieaugušo projekta dalībniekiem, kuri apgūst finanšu darbinieka profesiju? Jau trīs mēnešus strādājošas personas RTPV apgūst profesionālās tālākizglītības programmu “Banku zinības un finanses” ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (vienošanās Nr. 8.4.1.0/16/I/001) 5.kārtas ietvaros. Esam veikuši aptauju, lai noskaidrotu dalībnieku viedokli, pārdomas un ieteikumus par attālināto mācību procesu dotajā programmā. Kā pozitīvie […]

RTPV audzēkņu dalība konkursā “Biznesa kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”

RTPV audzēkņu dalība Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā “Biznesa kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”   RTPV jauniešu komanda 2021.gada 24. un 25.martā piedalījās Liepājas Valsts tehnikuma organizētajā konkursā Biznesa kanvu izaicinājums. RTPV komandā, kuras nosaukums bija Zaļais pieskāriens, piedalījās 1.R kursa audzēknis Aleksis Paeglis, 2.R kursa audzēkne Vlada Socka un 3.R kursa […]

RTPV konkurss “Mazumtirdzniecība”

RTPV konkurss “Mazumtirdzniecība” 2021.gada 23.martā RTPV norisinājās profesionālās izglītības pasākums – meistarības konkurss “Mazumtirdzniecība”. Konkursā piedalījās 2. un 3. kursa izglītojamie: Elizabete Kreišmane (2.R kurss), Kristaps Šulcs (2.R kurss), Varvara Godunova (3.F kurss), Nora Mintautiška (3.F kurss) un Rota Līga Šulmeistere (3.R kurss). Konkursantiem bija jāpilda dažādi uzdevumi, kas ir saistīti ar pārdošanas procesa organizāciju […]

Saruna ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Rīgas reģiona koordinatori Sandru Ģeidu

Saruna ar Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) Rīgas reģiona koordinatori Sandru Ģeidu   Profesionālo vidusskolu izglītojamajiem prakse ir mācību procesa neatņemama sastāvdaļa, kuras mērķis ir nostiprināt izglītojamo teorētiskās zināšanas praksē, sekmēt praktisko iemaņu apgūšanu un sagatavot izglītojamos patstāvīgam darbam atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. Katru gadu LDDK noteiktam Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu skaitam (2020./2021. […]