Programmas “Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana” dalībnieku aptauja

Programmas “Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana” dalībnieku aptauja   Valsts izglītības attīstības aģentūra, plānojot Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” nākamās aktivitātes, kopš š.g. marta organizē darba grupas ar dažādu nozaru ekspertiem, lai noteiktu darba tirgū aktuālās mācību vajadzības, lai iegūtu ne tikai kvantitatīvos darba tirgus datus, bet arī […]

Pateicības diena RTPV

Šodien 2022. gada 7. jūnijā RTPV notika Pateicības diena, kurā piedalījās Deju kolektīvs “Trejdeviņi”  ar vadītāju Mairu Šimkuss un  Jauniešu koris “Vēja spārniem” ar kora diriģentu Jāni Liepiņu – Keišu. Šodien teicām paldies radošiem izglītojamajiem, lieliskiem sportistiem, daudzu konkursu uzvarētājiem un arī mūsu foršajiem pedagogiem. WhatsApp Video 2022-06-07 at 3.12.59 PM WhatsApp Video 2022-06-07 at […]

Projekta ietvaros skolas personāls sniedz izglītojamajiem dažādus individuālā atbalsta pasākumus

Lai arī rit pēdējais šī, 2021./2022., mācību gada mēnesis, turpinām darbu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS. Projekta ietvaros skolas personāls sniedz izglītojamajiem dažādus individuālā atbalsta pasākumus: * Pasākumus, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu; * Atbalstu sociālo problēmu risināšanā; * Mācību kavējumu novēršanas […]

Mācības profesionālo izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībniekiem

2022. gada 2. un 3.jūnijā Ādažos notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (saīsināti – JSPA) organizētās profesionālo izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieku klātienes mācības ”Skolēnu pašpārvalžu mācības: pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode”. Dotajās mācībās piedalījās 10 profesionālās izglītības iestādes, tai skaitā arī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, kuru pārstāvēja izglītojamie Beāte Vaska (2.G kurss) un Marta Krista […]

Folkloras vīru kopa “Vilki” viesojās RTPV

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2022. gada 26. maijā mūsu skolā viesojās folkloras vīru kopa “Vilki”.

RTPV vizīte uz LSA

Mūsu skola jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas ar Latvijas Samariešu apvienību (LSA). 2022.gada 24.maijā vairāk nekā 20 RTPV audzēkņi  no pirmajiem kursiem kopā ar skolotāju Rūtu Stipro un Tatjana Džugleju devās uz LSA. LSA brīvprātīgā darba koordinatore Laura Bulmane organizēja ekskursiju LSA jaunajā ēkā Katoļu ielā 22, kur atrodas Sociālās aprūpes centrs (SAC) “SenRīga”, pastāstīja […]