Programmas “Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana” dalībnieku aptauja

Programmas “Kravu pārvadājumu un loģistikas organizēšana” dalībnieku aptauja   Valsts izglītības attīstības aģentūra, plānojot Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” nākamās aktivitātes, kopš š.g. marta organizē darba grupas ar dažādu nozaru ekspertiem, lai noteiktu darba tirgū aktuālās mācību vajadzības, lai iegūtu ne tikai kvantitatīvos darba tirgus datus, bet arī […]

Projekta ietvaros skolas personāls sniedz izglītojamajiem dažādus individuālā atbalsta pasākumus

Lai arī rit pēdējais šī, 2021./2022., mācību gada mēnesis, turpinām darbu Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS. Projekta ietvaros skolas personāls sniedz izglītojamajiem dažādus individuālā atbalsta pasākumus: * Pasākumus, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu; * Atbalstu sociālo problēmu risināšanā; * Mācību kavējumu novēršanas […]

Mācības profesionālo izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībniekiem

2022. gada 2. un 3.jūnijā Ādažos notika Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (saīsināti – JSPA) organizētās profesionālo izglītības iestāžu pašpārvalžu dalībnieku klātienes mācības ”Skolēnu pašpārvalžu mācības: pilsoniskā līdzdalība, neformālā izglītība, projektu metode”. Dotajās mācībās piedalījās 10 profesionālās izglītības iestādes, tai skaitā arī Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, kuru pārstāvēja izglītojamie Beāte Vaska (2.G kurss) un Marta Krista […]

Folkloras vīru kopa “Vilki” viesojās RTPV

Programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros 2022. gada 26. maijā mūsu skolā viesojās folkloras vīru kopa “Vilki”.

RTPV vizīte uz LSA

Mūsu skola jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas ar Latvijas Samariešu apvienību (LSA). 2022.gada 24.maijā vairāk nekā 20 RTPV audzēkņi  no pirmajiem kursiem kopā ar skolotāju Rūtu Stipro un Tatjana Džugleju devās uz LSA. LSA brīvprātīgā darba koordinatore Laura Bulmane organizēja ekskursiju LSA jaunajā ēkā Katoļu ielā 22, kur atrodas Sociālās aprūpes centrs (SAC) “SenRīga”, pastāstīja […]

RTPV piedalās konkursā „Klientu apkalpošanas speciālists 2022”

Šā gada 17. maijā mūsu skolas 1K kursa audzēkņi Rinalds Vāvere, Sanija Andersone un Dagnija Bertulsone-Martinsone piedalījās profesionālās meistarklases konkursā „Klientu apkalpošanas speciālists 2022”, ko organizēja profesionālās izglītības kompetences centrs „Valmieras Tehnikums”. Konkursa dalībniekiem bija iespēja parādīt savas prasmes klientu apkalpošanas jomā gan piedaloties viktorīnā, gan risinot reālas problēmsituācijas saskarsmē ar klientiem. Par dalību konkursā […]