Supervīzija RTPV pedagogiem

2022.gada 22.novembrī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas pedagogiem tika noorganizēta supervīzija „Emocionālā vardarbība skolas un interneta vidē”. Pasākums notika Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros. Santa Frīdmane: „Supervīzija bija patīkami un interesanti pavadītas 3 stundas. Atziņa, ka līdzīgas grūtības un konflikti ir arī citiem un ka citiem tā situācija ir vēl […]

LBAS konkurss PROFS 2022

2022.gada 16.novembrī mūsu skolas jaunieši piedalījās Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) organizētā konkursa PROFS 2022 Rīgas pusfinālā, kas notika Rīgas Valsts tehnikumā. RTPV konkursā pārstāvēja mūsu jauniešu komanda: Nikola Keita Akuma, Anete Daniela Alkšere, Evelīna Gulbe, Agnese Ošiņa no 2.R kursa, Vlada Socka un Kristaps Šulcs no 4.R kursa. Konkurss norisinājās trijās kārtās: mājasdarba prezentēšana […]

Dokumentālā filma ”Māksla nepadoties”

Mareka Odumiņa dzīvesstāsts…                Dzīve dod mums iespēju iepazīt labāk sevi un atrast īstos izaicinājumus. Pateicoties ES Solidaritātes projektam mums ir iespēja ne tikai satuvināt paaudzes, izprast vienam otru, bet arī būt tolerantiem, daļai no solidāras, saprotošas un iecietīgas sabiedrības. Mudināt visas paaudzes iesaistīties brīvprātīgā darba veikšanā, palīdzot viens otram, būt aktīviem, neskatoties uz visiem […]

RTPV iedvesmas konferencē “Uzdrīksties uzvarēt” 2022!

2022.gada 16.novembrī starptautiskajā izstāžu centrā “Ķīpsala”, kā arī tiešsaistē norisinājās uzņēmējdarbības iedvesmas konference “Uzdrīksties uzvarēt”, kuru organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Junior Achivement Latvia. No RTPV klātienē konferenci apmeklēja 1.D kurss kopā ar skolotāju Tatjanu Džugleju, 2.N kurss – ar skolotāju Ilzi Pirktiņu un 3.L audzēkņus pavadīja skolotājs Aleksandrs Krūze-Bogdanovs. Konferences programma bija […]

Kvalifikācijas prakses norise.

2022.gada 31.oktobrī mūsu skolas 3.R un 3.D kursa izglītojamie ir devušies praksē uz dažādiem Latvijas uzņēmumiem. Praktikantiem tā ir pirmā praktiskā pieredze, darbojoties pie darba devējiem kopš mācību uzsākšanas Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā. Prakses laikā viņi apgūst moduli PB5 „Prakse komercdabībā”. Praktikanti iepazīstas ar prakses uzņēmumu, tā vēsturi, darba drošības noteikumiem, darba organizāciju, apgūst praktiskās […]

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLOMĒŠANAS DIENAS SVĒTKU KONCERTS!

Maza mana tēvuzeme Divu roku platumā. Mīļa mana tēvuzeme Divu roku siltumā. Dziļa mana tēvuzeme Visa mūža garumā. (Knuts Skujenieks) LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLOMĒŠANAS DIENAS SVĒTKU KONCERTS 17.NOVEMBRĪ SKOLAS AKTU ZĀLĒ PLKST.13.00 Ierodamies svētku tērpos!

Aktualitātes projektā PuMPurs.

Līdz 2022./2023. mācību gada I semestra beigām turpinās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS aktivitātes. Projekta ietvaros skolas pedagogi un personāls sniedz izglītojamajiem individuālā atbalsta pasākumus, kas vērsti uz izglītojamā mācīšanās motivācijas celšanu un sekmju līmeņa paaugstināšanu, kā arī mācību kavējumu novēršanas pasākumus.

Noslēdzies Rīgas pilsētas pašvaldības Jauniešu iniciatīvu projekts “Talantu šovs”

10.novembrī Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā (turpmāk tekstā – RTPV) krāšņi noslēdzās projekta „Talantu šovs” aktivitātes ar gala prezentācijām skolas aktu zālē. 10 talantīgi, aktīvi un līdzdarboties varoši jaunieši, izturējuši iepriekšēju gatavošanos un atlasi kursu ietvaros, piedalījās skolas fināla pasākumā ar saviem radošajiem darbiem “Mana pasaule”. Radošais darbs nozīmēja gan teksta izveidi, gan vizuālo noformējumu prezentācijas […]