Supervīzija projekta PuMPuRS ietvaros

Sistēmisko atbalsta pasākumu ietvaros Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” jeb PuMPuRS ietvaros supervīzore Kristīne Mārtinsone 2020.gada 1.oktobrī novadīja supervīziju RTPV pedagogiem. Supervīzijas dalībnieki reflektēja par profesionālo darbību saistībā ar PMP risku intervenci.

Mācību procesa organizēšana 2020./2021.mācību gadā

Sākot ar 2020. gada 5. oktobri mācību process Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā tiek organizēts atbilstoši B modelim – jauktās mācības. (https://www.izm.gov.lv/images/Ieteikumi_mac_proc_organiz_270720.pdf). Saziņas kanāls ar izglītojamajiem, vecākiem ir Mykoob, elektroniskie e-pasti, telefons, WhatsApp. Mācību process tiks organizēts atbilstoši apgūstamajām profesionālās izglītības programmām un saskaņā ar stundu sarakstu, mācību procesa grafiku, individuālo konsultāciju grafiku (40% attālināti, 60% […]

Zinību diena 1.kursiem – 1.septembris

Svinīgais pasākums aktu zālē 5.stāvā (skatīt tabulu) Pēc svinīgā pasākuma audzinātāja stunda (skatīt tabulu)   Kurss Svinīgā pasākuma laiks (aktu zāle, 5.stāvs) Auditorija pēc svinīgā pasākuma Audzinātāja stunda Audzinātājs 1. B (finanšu darbinieks) 9.30-10.00 6. auditorija, 2. stāvs 10.00 Solvita Migliniece 1. D (komercdarbinieks) 9.30-10.00 18. auditorija, 5. stāvs 10.00 Baiba Fridrihsone 1. G (loģistikas […]

Zinību diena 2., 3., un 4. kursiem – 1.septembris

Kurss Laiks Auditorija Grupas audzinātājs 2. B 12.30 7. aud. Ērika Baune 2. F un 2. K 12.30 4. aud. Diāna Vārpa 2. L 12.30 1. aud. Maruta Gailāne 2. M 12.30 10. aud. Sandra Šimkēviča 2. R 12.30 15. aud. Iluta Moldane-Greiškane 3. F 12.30 Bibliotēka Sandra Važa 3. K un 4. K 12.30 […]